Inklusion er oppe i tiden, og udfordringer og løsninger debatteres ivrigt blandt politikere, fagfolk og forældre. Det trak da også fulde huse, da Handicapidrættens Videnscenter den 26. januar var værter for en stor inklusionskonference, hvor forskellige faggrupper sammen forsøgte at blive klogere på, hvordan inklusionsopgaven kan løftes.

 

Anledningen til konferencen var den nye bog, Alle til idræt, som Handicapidrættens Videnscenter netop har udgivet. Bogen er en vejledning i, hvordan man skaber inkluderende idrætsundervisning.

 

Og den falder desværre på et tørt sted. Undersøgelser viser nemlig, at der er store problemer med inklusionen, især i idrætsundervisningen.

 

Karen Il Wol Knudsen, chefkonsulent i Danske Handicaporganisationer (DH), indleder konferencen med at fortælle om en undersøgelse, DH lavede i 2016. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 650 forældre til børn med handicap.

”26 % af forældrene angav, at deres børn generelt blev fritaget fra nogle fag i skolen. Og langt over halvdelen af fritagelserne var i idræt,” fortæller hun.

 

Det er et problem af flere årsager. For det første er der både sundhedsmæssige og sociale gevinster ved at deltage i idrætsundervisningen, som også styrker fællesskabet i klassen i det hele taget.

 

For det andet er idræt blevet et eksamensfag, og det betyder, at fritagelse kan få konsekvenser for adgangen til de videregående uddannelser.

 

”60 % af forældrene oplever, at lærerne mangler viden om at inkludere elever med handicap. Derfor tror jeg også, at den nye bog falder ned i et hul af mangel på viden. Derudover peger forældrene på den forlængede skoledag. Den fører til større udtrætning, især blandt elever med handicap, og så bruger man måske idræt som et pauserum.”

 

Læs mere

 


Søg i bibliotekets database:

Udvidet søgning