Søg i bibliotekets database:

Udvidet søgning

Evaluering af Videnscentret skudt i gang

COWI har netop afholdt en workshop med medarbejdere og samarbejdspartnere i Handicapidrættens Videnscenter. Workshoppen var første led i en evaluering, som vil få indflydelse på, hvorvidt der også i fremtiden vil eksistere et videnscenter.

 

COWI foretager evalueringen af Videnscentret på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsen står for den primære del af Videnscentrets finansiering. Den nuværende finansiering udløber i sommeren 2018, og det bliver i efteråret besluttet, hvordan fremtiden ser ud.

Målet med workshoppen var, at COWI gennem samtale med medarbejdere og samarbejdspartnere skulle lære Videnscentret bedre at kende og hjælpe med at beskrive en forandringsstrategi for centret.

Den endelige evaluering vil ligge klar den 15. august, og Videnscentrets fremtid vil blive afgjort i løbet af efteråret. Læs mere