Få viden, hjælp og sparring

I Videncenter om handicap har vi et bredt udvalg af tilbud til dig, enten som borger, professionel eller forsker. Vi stiller vores specialviden om krop, aktivitet og deltagelse gratis til rådighed, og vi hjælper mennesker med nedsat funktionsevne i job.

Nordisk Konference sætter rammen for videndeling om tilpasset idræt

Nordisk Konference samler hvert andet år fagfolk inden for handicapområdet fra hele norden, og i år var Videnscenter om handicap vært.

Læs mere

Organisationer går sammen om at udvikle videnscenter om handicap

Samarbejdet betyder, at Handicap-idrættens Videnscenter udvikles til at dække et bredere område end hidtil, og at centret nu skifter navn til Videnscenter om handicap.

Læs mere