Få viden, hjælp og sparring

I Videncenter om handicap har vi et bredt udvalg af tilbud til dig, enten som borger, professionel eller forsker. Vi stiller vores specialviden om krop, aktivitet og deltagelse gratis til rådighed, og vi hjælper mennesker med nedsat funktionsevne i job.

Naturen skaber et frirum fra sygdom

Erik arrangerer naturture for psykisk sårbare. Projektet møder opbakning fra både brugere, fagfolk og politikere, og det kræver ikke stor økonomi. Her deler han ud af sine erfaringer.

Læs mere

Miljø og natur bliver det næste store

Uderehabilitering er på vej frem. Koblingen mellem natur og sundhed indgår i en lang række nye projekter, og flere kommer til.

Læs mere

Kan man hastebehandle PTSD?

Det fremgår af et indslag på DR, men vores erfaringer siger noget andet. Og det er Rasmus fra indslaget et eksempel på.

Læs mere

Nyt beskæftigelsesnetværk skal få flere med handicap i job

Videnscenter om handicap er gået sammen med ni andre organisationer om at se på beskæftigelse for mennesker med handicap.

Læs mere