Få viden, hjælp og sparring

I Videncenter om handicap har vi et bredt udvalg af tilbud til dig, enten som borger, professionel eller forsker. Vi stiller vores specialviden om krop, aktivitet og deltagelse gratis til rådighed, og vi hjælper mennesker med nedsat funktionsevne i job.

Elever med handicap skal inkluderes i idræt gennem nyt online univers

Nyt online univers er spækket med materialer, vejledninger og inspiration til at skabe idrætsundervisning for alle.

Læs mere

Nyt materiale skal klæde idrætslærere på til inklusion

Der er ny hjælp at hente for idrætslærere, der savner viden om og inspiration til at inkludere elever med særlige behov i idrætsundervisningen.

Læs mere

Videnscenter om handicap får ny leder

Den 1. august indtræder Dorte Nørregaard som ny leder af Videnscenter om handicap. Hun tager over fra videnscentrets leder igennem 24 år, Kristian Jensen, som går på pension.

Læs mere