Få viden, hjælp og sparring

I Videncenter om handicap har vi et bredt udvalg af tilbud til dig, enten som borger, professionel eller forsker. Vi stiller vores specialviden om krop, aktivitet og deltagelse gratis til rådighed, og vi hjælper mennesker med nedsat funktionsevne i job.

Organisationer går sammen om at udvikle videnscenter om handicap

Samarbejdet betyder, at Handicap-idrættens Videnscenter udvikles til at dække et bredere område end hidtil, og at centret nu skifter navn til Videnscenter om handicap.

Læs mere

Jobopslag: Chef til Videnscenter om handicap

Kan du udvikle centrets fremtidige strategi for ny viden og metodeudvikling, der kan danne grundlag for nye løsninger for mennesker med handicap?

Læs mere

Join the Nordic Conference 2019 in Adapted Physical Activity

We welcome you to participate in the 3-days Nordic Conference 2019 on co-creation, innovation and movement held in one of the most enchanting places in Denmark.

Read more