Få viden, hjælp og sparring

I Videncenter om handicap har vi et bredt udvalg af tilbud til dig, enten som borger, professionel eller forsker. Vi stiller vores specialviden om krop, aktivitet og deltagelse gratis til rådighed, og vi hjælper mennesker med nedsat funktionsevne i job.

Videnscenter om handicap får ny leder

Den 1. august indtræder Dorte Nørregaard som ny leder af Videnscenter om handicap. Hun tager over fra videnscentrets leder igennem 24 år, Kristian Jensen, som går på pension.

Læs mere

Leder af videnscentret går på pension efter 24 år

Igennem mere end 40 år har Kristian Jensen været en central skikkelse i handicapidrætsbevægelsen. Først i Parasport Danmark og siden 1995 som leder af Videnscentret.

Læs mere

Nordisk Konference sætter rammen for videndeling om tilpasset idræt

Nordisk Konference samler hvert andet år fagfolk inden for handicapområdet fra hele norden, og i år var Videnscenter om handicap vært.

Læs mere