Corona-krisen: Når fællesskaberne bliver virtuelle

Kom med til online erfaringsudveksling og -opsamling om virtuelle fællesskaber for mennesker med handicap under Corona-krisen.

Corona-krisen har ændret vilkårene for aktiviteter og fællesskaber i hele det danske samfund. Virksomheder, organisationer og borgere har været nødt til at tage et digitalt tigerspring for at lære nye måder at samarbejde og kommunikere på. Særligt for handicaporganisationerne har det samtidig været afgørende på bedste vis at understøtte fællesskaberne på nye digitale platforme.

Derfor inviterer Videnscenter om handicap til online erfaringsudveksling og -opsamling om virtuelle fællesskaber for mennesker med handicap under Corona-krisen.

Torsdag d. 11. juni kl. 13.00-14.30 på Zoom (link fremsendes)

Vi vil på et praktisk og mere refleksivt niveau dykke ned i:

  • Hvordan er vi lykkes med at flytte møder, samarbejde, dialog og fællesskab til virtuelle fora?
  • Hvordan har vi virtuelt været der for vores medlemmer og målgruppe i denne tid?
  • Hvilken støtte er der brug for, hvis teknologi-uvante personer skal være med?
  • Hvad sker der med fællesskaberne, når de går fra en fysisk til en digital og virtuel virkelighed?
  • Og hvilke nye muligheder og udfordringer skaber dette for mennesker med handicap?

På det online møde ønsker vi at dykke ned i disse spørgsmål sammen med jer, der i praksis arbejder med spørgsmålene. Du vil få mulighed for at dele og hente erfaringer om virtuelle fællesskaber og få inspiration til, hvordan I kan arbejde videre med at få jeres medlemmer og brugere til at deltage i virtuelle fællesskaber fremadrettet.

På mødet kan du møde:

  • Muskelsvindfonden v. formand Simon Toftgaard Jespersen. I Muskelsvindfonden har man blandt andet udviklet ’Karantæne TV’ og andre digitale tiltag i perioden efter, at Danmark blev delvist lukket ned.
  • Høreforeningen v. Linda Dybdal Nielsen. I Høreforeningen har de accelereret deres brug af online kommunikationsplatforme i foreningens arbejde med ældre og hørehæmmede brugere/medlemmer.

Alle med interesse for emnet er velkomne. Du er både velkommen, hvis du har gjort dig mange erfaringer med virtuelle fællesskaber eller er mere grøn på området.

Tilmelding senest 5. juni 2020. Alle tilmeldte modtager dagsorden og link til mødet (via Zoom) senest 8. juni.

Tilmeld dig her