Kommende begivenheder

2018

jan
22
Årets kongress fokuserer på samhandling, tverrfaglighet og innovasjon i rehabiliterings- og habiliteringsfeltet. Nye metoder, nye erfaringer og nye samhandlingsmønstre skal videreutvikle vår kunnskap om den gode og riktige rehabiliteringen. Hvordan møter vi ny teknologi i dag og i fremtiden? Hva stilles av nye krav til ansatte? Og hvilke forutsetninger og kunnskap må vi forvente av brukeren, for at ny teknologi kan benyttes? Innovasjon handler ikke bare om hvordan og når vi introduserer nye metoder og hjelpemidler, men i like stor grad hvordan vi tar "sjanser" på å prøve ut nye tenkesett, nye modeller og nye konstillasjoner. Kongressen vil også ta høyde for å inkludere det vi kjenner som habiliteringsfeltet, og vi håper på mange inspirerende bidrag i sesjonene, både fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. De private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjonene har en viktig plass i kongressen, og en arena for å synliggjøre deres virksomhet. Kongressens hovedmål er å være en nasjonal møteplass for alle som arbeider innen rehabiliteringsfeltet. Kongressen skal være tilgjengelig både for forskning og erfaringsbaserte tiltak. Den skal være tilgjengelig for praktiske presentasjoner, og en arena for de som vanligvis ikke reiser på internasjonale kongresser.
Dato: 22. januar 2018
Tidspunkt: hele dagen
jan
26
Handicapidrættens Videnscenter inviterer til konference med perspektiver på inklusion i idræt i skolen.
Dato: 26. januar 2018
Sted: Høje Taastrup, Danmark
Tidspunkt: 09:45 to 15:00
mar
22
Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet, samt Hillerød Kommune inviterer til en national konference med præsentation af de vigtigste og betydende danske indsatser inden for arbejdet med unge i udsatte positioner, hvor naturen indgår. Indsatserne understøtter arbejdet og giver nye perspektiver og muligheder i det daglige arbejde.
Dato: 22. marts 2018
Sted: Hotel Vejlefjord
Tidspunkt: hele dagen
apr
18
Med denne konference ønsker Red Barnet og samarbejdsparterne at udbrede, dele og kvalificere de vigtigste erfaringer og forskningsresultater.
Dato: 18. april 2018, 19. april 2018
Sted: Fænøsund Konferencecenter, Middelfart
Tidspunkt: hele dagen
jul
04
The conference will follow three main themes: Adapted physical activity and sport, Education and Health and Rehabilitation
Dato: 04. juli 2018
Tidspunkt: hele dagen
sep
13
Reserver allerede nu dagene - mere information om konferencen følger løbende.
Dato: 13. september 2018, 14. september 2018
Sted: Valnesfjord Helsesportssenter, Norge
Tidspunkt: hele dagen
  • 1 (current)