Aktiv Ung konferansen 2019

Dato:

12.+13. marts 2019

Sted:

Radisson Blu Royal Hotel, på Bryggen, Bergen

Tilmelding:

Du kan læse mere og tilmelde dig her

Dersom du har spørsmål om konferansen, kontakt Tove Pedersen Bergkvist. tove.bergkvist@vhss.no på Aktiv Ung

Konferansen 2019 er et samarbeid mellom Valnesfjord Helsesportssenter, Beitostølen Helsesportsenter, Haugland Rehabiliteringssenter, Energisenteret for barn og unge og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Program (endringer vil forekomme)

Tirsdag 12. mars 2019

10.30   Registrering og kaffe

Plenum

11.00    Velkommen

11.10    Åpning, Tom Erlend Skaug, Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet

11.30    Kultur, overgang, mestring. Per Koren Solvang, professor ved OsloMet, Fakultet for helsevitenskap

12.15    Lunsj
    
13.15    Autisme och andra NPF (nevropsykiatriske lidelser): Aktuella perspektiv och nya verktyg. Sven Bölte, Professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, Karolinska Institutet,  Stockholm

14.00    Kaffe på Markedsplassen – tid for utstillere og faglig og sosialt småprat
                
14.45    Hvordan kommuniserer man med ungdom? Tale Marie Krohn Engmark, Helsesista

15.15    Psykologisk førstehjelp for barn. Solfrid Raknes, barnepsykolog og psykologisk førstehjelper

15.45    Egentid

18.00    Mingletid og kulturinnslag

19.00    Middag

Onsdag 13. mars 2019

Plenum

09.00    IPS – jobb under behandling mestring og empowerment. Beate Brinchmann, psykologspesialist, Nordlandssykehuset, Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse

09.40    Knutepunktet. Prosjekt som analyserer overgangen fra institusjon til hjem. Torhild Næss Vedeler, Leder, Energisenteret for barn og unge, kompetansesenter for fysisk aktivitet for barn og unge med behov for særlig tilrettelegging

10.10    Kaffe og beinstrekk – forflytning til parallellsesjoner (20 minutter)

10.30 - 11.30 Parallellsesjoner DEL 1

A         Mestre overgangene

A-1:  «Time-out» Brukererfaring fra kreftrehabilitering for ungdom.
Iselin og Karin Hognerud, pasient og mor, og fysioterapeut Kjersti Steinsdatter Reggestad, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

A-2:   Aktivitetshjelpemidler i et livsløpsperspektiv. Hvorfor trenger barn med funksjonsnedsettelser å få aktivitetshjelpemidler tidlig.
Mona Kartfjord, NAV Hjelpemiddelsentralen, Nordland

B         Mestring av fysisk aktivitet

B-1:   Mestring av friluftsaktiviteter, Valnesfjord Helsesportssenter

B-2:   Erfaringskonsulent fra Barnas Energisenter sammen med en bruker av Energisenteret

C         Mestring av fritid

C-1:   «Mestring på min egen måte" – om kompenserende hjelpemidler – å kunne gjøre noe jeg ikke visste at jeg hadde lyst til fordi jeg ikke så muligheten.
Berit Gjessing, fysioterapeut og Viljar Aasan, idrettspedagog. Beitostølen Helsesportsenter.

C-2:   Hvordan rehabilitering, gjennom en anerkjennende kontekst, kan skape et robust mot som også tåler nederlag.
Mette Miklos, PhD- stipendiat/Idrettspedagog, Beitostølen Helsesportsenter

11.30   Lunsj

12.30 - 13.30 Parallellsesjoner DEL 2

A         Frie foredrag

Vi ønsker at konferansen skal være et møtested der man kan legge fram resultater og erfaringer av prosjekter/aktiviteter/tiltak eller lufte ideer til prosjekter og aktiviteter som en ønsker å starte eller har startet. Dette er en gylden mulighet for å promotere det en driver med. Dessuten skal konferansen være et sted der en kan klekke ut ideer for nye prosjekter.Dere inviteres herved til å melde på frie foredrag eller postere innen temaet «Mestring». Den som ønsker å bidra med poster eller foredrag bes om å kontakte oss på aktivung@vhss.no, innen 15.01.19 med – Navn, yrkestittel, arbeidssted, tittel på foredraget/ posteren og angi om det skal være en poster eller foredrag. Tidsrammen for frie foredrag er 10 min inklusive 2 min til spørsmål. / ca. 6 slides.

B         Innovasjonsprosjekter

B-3:   Digitale verktøy for kartlegging og oppfølging;  AktiveDeg 1 og 2
Tor Erik Heyerdahl Nyquist, Teamleder inntak og kommunikasjon, Beitostølen Helsesportsenter

B-4:   [Avklares senere]

C         Kompetanseheving  

C-3:   Opplæringsprogrammet. mestring, identitet, selvfølelse
Anders Midtsundstad, seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

C-4:   Survivors of Conflict
Guro Hjelle Aamot, fysioterapeut og Inger Johanne Osland, administrerende direktør, Haugland Rehabiliteringssenter

13.30  Beinstrekk og forflytning til plenum (15 minutter)

Plenum

13.30    Beinstrekk og forflytning til plenum (15 minutter)

13.45    Et skråblikk på mestring av overganger – Ungdomsrådet Helse Bergen

14.00    Visualiseringsprosjektet ved Valnesfjord Helsesportssenter. Jonny Jakobsen, idrettspedagog og prosjektleder, Valnesfjord Helsesportssenter

14.20    Dobbel risiko for utenforskap. Shahrzad Arfa, fysioterapeut, Ph.d. stipendiat, OsloMet og Berit Berg, professor, NTNU

14.50    Avslutningsbetraktninger. Astrid Nyquist, direktør, Beitostølen Helsesportsenter

15.00    Vel hjem!

Dersom du har spørsmål om konferansen, kontakt Tove Pedersen Bergkvist.