Inkluderende idrætsundervisning - med plads til alle

Dato:

28. marts 2019 kl. 09.00-15.00

Sted:

DGI Huset Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle

Pris og tilmelding:

Det koster kr. 400 at deltage og tilmelding kan ske her

Undervisningsministeriet inviterer til  temadag. Der sættes fokus på et styrket læringsmiljø, fællesskabende didaktik og inkluderende idrætsundervisning, så der bliver skabt et fagligt og et socialt fællesskab med plads til alle. 
Temadagen vil byde på korte teoretiske oplæg, som foldes ud i praksis igennem workshops, hvor undervisningsformer, lærer og elevers mindset, temabaseret undervisning og elever med særlige behov bliver foldet ud ved hjælp af konkrete redskaber, blik for idrætskultur og fællesskaber samt et fokus på idræt som et læringsfag. 
Der vil på dagen være mulighed for at netværke og reflektere over egen praksis.

Har du spørgsmål kan de rettes til : laeringskonsulenterne@uvm.dk