Konference: Natur og sociale indsatser

Med denne konference ønsker Red Barnet og samarbejdsparterne at udbrede, dele og kvalificere de vigtigste erfaringer og forskningsresultater.

Dato:

18.+19. april 2018

Sted:

Fænøsund Konferencecenter, Middelfart

Du har bl.a. mulighed for at:
• Høre om erfaringerne fra forskellige natursociale indsatser.
• Få indblik i den teoretiske viden, der ligger bag – bl.a. omkring børnesyn,
neuroaffektiv udviklingspsykologi og legeteori.
• Få viden om de nyeste forskningsresultater vedrørende børn,
unge og natur.
• Vælge mellem 15 forskellige workshops med praktiske eksempler
på arbejdet med børn og unge i naturen.

Tilmelding og praktiske oplysninger:

Du kan læse mere og se det fulde program her

Du kan tilmelde dig konferencen her

Pris: 1.195 kr. ved tilmelding senest den 15. februar 2018. Derefter er prisen 1.695 kr.
Beløbet dækker konferencedeltagelse og forplejning. Overnatning på Fænøsund Konferencecenter er ikke inkluderet i prisen, men kan tilkøbes separat.

Konferencen er både for dig, der vil blive klogere på, hvordan naturen kan bruges til at styrke børn og unge, og for dig, som allerede er i gang, men vil kvalificere din viden og have nye ideer og inspiration. Formålet med konferencen er at skabe varige positive forandringer i børn og unges liv bl.a. gennem værktøjer, der kan inspirere til arbejdet med at fremme trivsel, resiliens og muligheder. Det handler fx om positive fællesskaber, afklaring af egne værdier og holdninger samt oplevelser med mulighed for at lære nyt om sig selv og fællesskabet.