Temadag: Aktiv fritid for alle

Handicapidrættens Videnscenter byder velkommen til Temadag i netværket Aktiv fritid for alle. 

Dato:

19. april 2018 kl. 10.00-15.00

Sted:

IBOS , Rymarksvej 1, 2900 Hellerup. 

Årets netværksmøde breder sig over tre spændende temaer:

1. Sammensmeltningen af handicapidræt og almenidræt
Det er en trend i de nordiske lande, at handicapidrætsorganisationer og almenidrætsorganisationer smelter
sammen til en samlet organisation. Men skal det batte noget, skal sammensmeltningen først og fremmest ske
ude i de enkelte klubber, som skal inkludere alle. Men hvordan sikrer vi det?
2. Rekruttering
Hvordan får vi motionsuvante borgere med funktionsnedsættelse til at blive aktive i de foreninger, som jf.
ovenstående skal være åbne for at modtage dem?
3. Frivillighed
Hvordan rekrutterer vi frivillige, og hvad kan de rekrutteres til?

Program for dagen:

10:00 - 10:10 Velkomst v/ Handicapidrættens Videnscenter
10:10 - 10.30 Introduktion til IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede v/ Flemming Saaby Nielsen
10:30 - 11:00 Indblik i Gentofte Kommunes indsatser under ”aktiv fritid for alle” v/ Christian Madsen
11:00 - 11:15 Spørgsmål til og drøftelse af Flemmings og Christians indlæg
11:15 - 11:30 Pause
11:30 - 12:00 ”Hvor svært kan det være”? Parasport Danmarks kampagne v/ Peter Rosenmeier
12:00 -12:15 Drøftelse af Peters oplæg
12:15 - 13:00 Frokost
13:00 - 13:30 Sammensmeltning af organisationer for parasport og almensport v/ Michael Mølgaard, Parasport Danmark
13:30 - 13:45 Drøftlese af Michaels oplæg
13:45 - 14:00 Frivillighed, medborgerskab og aktive medbogere - erfaringer fra Gentofte Kommune v/Christian Madsen
14:00 - 14:45 Gruppedrøftelser af frivillighed, medborgerskab og aktive medborgere
14:45 - 15:00 Opsamling og tak for i dag v/ Handicapidrættens Videnscenter

Tilmelding og pris:

Tilmelding finder sted senest den 6. april 2018. Deltagelse koster 325 kr.
Vil du vide mere?  For spørgsmål om arrangementet kontakt Flemming Saaby Nielsen på fsn@ibos.kk.dk /
39452545. For spørgsmål om tilmelding og betaling kontakt Pernille Weiss på post@handivid.dk / 4634000