Børn og unges hverdagsfriluftsliv.

NatureMoves spørgeskemaundersøgelse om børn og unges aktiviteter og oplevelser i naturen

Denne rapport tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse om børn og unges hverdagsfriluftsliv. Rapporten præsenterer de vigtigste resultater, og giver ny generel viden om børns hverdagsfriluftsliv og formålet er at skabe bedre rammer for, at de kan dyrke idræt udendørs i natueren. Undersøgelsen er en del af projektet NatureMoves, som overordnet har til hensigt, gennem forskningsmæssig såvel som innovativ indsats, at udvikle børn og unges friluftsliv og naturoplevelser i hverdagen. Projektet er forankret på Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (SDU) i forskningsenheden Active Living.

Indholdsfortegnelse:
Introduktion til undersøgelsen; 1. Spørgeskemaundersøgelsens design, begreber, og referenceramme; 2. Hvilke udendørs områder benytter børnene?; 3. Hvilke steder i naturen kommer børnene i?; 4. Hvad betyder naturområdernes kvaliteter og naturkarakterer for børnene?; 5. Hvilke holdninger har børnene til naturen?; 6. Hvilke ønsker og idéer har børnene til natur- og udendørs rum?; 7. Opsummering og forslag til mulige tiltag; Referencer; Bilag 1

Forfattere: Søren Ankjær, Jens Højer-Kruse og Jan Arvidsen
Forlag: Odense Syddansk Universitet, Institut for idræt og biomekanik, 121 sider.
Udgivelsesår: 2016

Du kan låne rapporten Børn og unges hverdagsfriluftsliv, ved at oprette dig her.