Et liv i andres hænder

Mange borgere sættes under stort pres, fordi de er afhængige af andres hjælp. Dette gælder specielt mennesker, som enten er handicappede eller som er alvorligt syge. Bogen handler om, hvad det betyder i denne situation at være i andres hænder. Den belyser det ud fra forskellige vinkler og sætter ord på, hvordan møderne med det omgivende samfunds forskellige parter kan se ud.

Forfatter: Lisbeth Riisager Henriksen (red.).
Forlag:
Unitas Forlag.
Udgivelsesår: 2014.

Indhold:

Bogen består af bidrag fra 11 mennesker, der er engageret professionelt eller på frivillig basis i problematikken:

Idealet om det selvansvarlige menneske (Lisbeth Riisager Henriksen)
Respekt for den menneskelige værdighed (Holger Kallehauge)
Mødet med læge og sundhedssystemet (Jette Holme Brubaker & Lisbeth Riisager Henriksen)
Når social- og beskæftigelsessystemet uddyber afmagten (Tommy Flood & Lisbeth Riisager Henriksen) Retfærdighed og retssikkerhed i mødet med den offentlige forvaltning (Sanne Møller)
Uddannelse : inklusionens ultimative smeltedigel (Mogens Wiederholt)
Kompensation som en grundforudsætning for inklusion på arbejdsmarkedet (Jeppe S. Kerckhoffs) Ligeværdighed på arbejdsmarkedet? (Camilla Gregersen)
Hvor rummeligt er det rummelige arbejdsmarked? (Inger Steen Møller)
Mødet med medierne og repræsentation af mennesker med handicap (Sarah Glerup, Susanne Olsen & Lisbeth Riisager Henriksen)
Mødet med konkurrencestaten (Jette Holme Brubaker & Lisbeth Riisager Henriksen)


Lån Et liv i andres hænder ved at oprette dig som låner og søge i databasen.

Oprettet 02. december 2016