Friluftsliv som pædagogisk metode:Studie af friluftsliv anvendt i pædagogisk arbejde med socialt udsatte unge i alderen 12-21 år

Projektets formål er at udvikle, afprøve, videreudvikle og beskrive friluftsliv som pædagogisk metode i arbejdet med marginaliserede unge. Hensigten er at formidle projektet på en måde, så fagfolk nemmere kan inddrage friluftsaktiviteter som en del af deres pædagogiske arbejde.

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning; 2. Kort om baggrunden for projektet; 3. Indhold af projektet; 4. Evaluering i projektet; 5. Resultater af projektet; 6. Afrunding; Bilag

Forlag: DSI Hedehuset, 121 sider.
Udgivelsesår: 2015

Du kan låne rapporten Børn og unges hverdagsfriluftsliv, ved at oprette dig her.