Handicap, uddannelse og beskæftigelse


Denne rapport belyser uddannelsesniveauet og uddannelsesaktiviteten og beskæftigelsen blandt personer med handicap. Den giver en detaljeret, landsdækkende beskrivelse af, hvilke uddannelser personer med handicap har og er i gang med, og hvor ofte personer med forskellige uddannelser er beskæftiget. Der er en væsentlig mindre andel blandt personer med et handicap der har en kompetencegivende uddannelse eller er i gang med en sammenlignet med personer uden handicap. Rapporten viser, at for stort set alle uddannelsesniveauer er beskæftigelsesandelen væsentlig lavere blandt personer med handicap end blandt personer uden handicap. Rapportens resultater tyder dermed på, at der er et potentiale for en bedre udnyttelse af de uddannelseskompetencer, som ikke-beskæftigede personer med handicap har, og dermed for en samfundsmæssig gevinst. Sandsynligheden for at være i beskæftigelse vokser med uddannelsens længde.
Rapportnummer: 2014: 26

Indhold:
Forord; Resumé; 1. Sammenfatning; 2. Om undersøgelsen; 3. Handicap, uddannelse og beskæftigelse; Bilag; Litteratur


Forfatter: Jan Høgelund,og Malene Rode Larsen
Forlag: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Udgivelsesår: 2014

Lån Handicap, uddannelse og beskæftigelse ved at oprette dig som låner og søge i databasen

Sidst opdateret 20. januar 2017