Handicapforståelser: Mellem teori, erfaring og virkelighed

Redigeret af: Inge Storgaard Bonfils, Birgit Kirkebæk, Leif Olsen og Susan Tetler.
Forlag: Akademisk Forlag.
Udgivelsesår: 2013.

Antologien består af 19 forskellige artikler, alle skrevet af fagpersoner med vidt forskellig tilgang til handicapområdet.

Bogen favner en stor bredde i det meget komplekse handicapbegreb. Indlæggene spænder over historie, jura, økonomi, sociologi, rehabilitering, special- og socialpædagogik, psykologi, samt teater og medier.

En af artiklerne, Krop og funktionshæmning, er skrevet af Anne-Merete Kissow, idrætskonsulent i Handicapidrættens Videnscenter. Artiklen sætter fokus på hvordan personen oplever kroppen i verden, og hvordan andre opfatter personer med handicap.
Et emne som Anne-Merete Kissow også tidlige på året undersøgte i sin Ph.d.-afhandling. Læs mere om ph.d.-afhandlingen: Idræt, handicap og social deltagelse.

Denne nye bog henvender sig til alle som beskæftiger sig med mennesker med handicap eller handicap som samfundsfænomen.

Lån: Handicapforståelser ved at oprette dig som låner og bestille bogen

Oprettet 02. december 2016