Hverdagsliv og levevilkår for mennesker med funktionsnedsættelse:

En analyse af sammenhæng mellem hverdagsliv, samliv, udsathed og type og grad af funktionsnedsættelse

Forfattere: Malene Damgaard, Tinne Steffensen og Steen Bengtsson
Forlag: København SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd 2013
Udgivelsesår: 2013.

Ny viden fra stor undersøgelse om personer med funktionsnedsættelse:

Denne rapport giver en grundig indsigt og analyse af hvordan funktionsnedsættelse har betydning for dagligdag og levevilkår i form af bl.a. barrierer for deltagelse og forskelsbehandling.

Gennem hele rapporten skelnes der mellem fysiske og psykiske lidelser, således at der efter hvert kapitel konkluderes på begge typer af funktionsnedsættelser.

Analysen bygger på en stor mængde data indsamlet fra en spørgeskemaundersøgelse og registerdata fra knap 19.000 personer.

Indholdsfortegnelse:

Forord; Resumé; 1. Hovedresultater; 2. Et overblik - undersøgelsens metode, data og analyse; 3. Funktionsnedsættelse - introduktion til et begreb; 4. De selvrapporterede mål; 5. Registerbaserede informationer; 6: Profiler; 7. Samfundsliv og hverdag; 8. Samliv og sexliv; 9. Diskrimination; 10. Vold; Bilag; Litteratur

Lån: Hverdagsliv og levevilkår for mennesker med funktionsnedsættelse ved at oprette dig som låner og bestille bogen

 

Oprettet 02. december 2016