Kommunikationshandicap: I et pædagogisk og psykologisk perspektiv 

Rigtig mange mennesker, både børn og voksne, har vanskeligheder af sproglig og kommunikativ art. Denne bog giver en grundlæggende forståelse for hvad kommunikationshandicap er, hvilke pædagogisk-psykologiske problemstillinger der typisk opstår, og hvordan de kan afhjælpes.

Formålet med bogen er at give en introduktion til kommunikation og sprogudvikling, beskrive de forskellige typer af handicap som omfatter kommunikationsvanskeligheder, og at beskrive hvilke redskaber der kan bruges i den daglige kontakt med mennesker med kommunikationsvanskeligheder.

Bogen er målrettet til især forældre til børn med kommunikationsvanskeligheder, og professionelle som for eksempel lærere, pædagoger og fysio- og ergoterapeuter.

Indhold: Sprog og sprogudvikling; Funktionsnedsættelser og kommunikation; Etablering af kontakt og socialt samspil: den præsymbolske kommunikation; Støtte til overgangen fra præsymbolsk til symbolsk kommunikation; Kommunikation og mennesker med betydelige sansenedsættelser; Kommunikativ støtte til personer med psykisk udviklingshæmning og gennemgribende udviklingsforstyrrelser; Børn, unge og voksne med vedvarende nedsat artikulationsevne/vanskeligheder med at udtrykke sig; Kommunikationsstøtte til mennesker med erhvervede kommunikationsvanskeligheder; At arbejde pædagogisk med kommunikationshjælpemidler; At forstå kommunikationsvanskeligheder i en pædagogisk sammenhæng. 

Forfattere: Jesper Dammeyer og Louise Bøttcher
Forlag: Samfundslitteratur
Udgivelsesår: 2015

Lån Bogen: Kommunikationshandicap ved at oprette dig som låner

 

Oprettet 02. december 2016