Sundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning

 

Rapporten viser, at sundhedstilstanden for voksne med udviklingshæmning er markant dårligere end for resten af befolkningen. Eksempelvis er der en markant overdødelighed inden for kræft, kredsløbssygdomme, ulykker og selvmord. Det betyder, at en voksen med udviklingshæmning i gennemsnit lever 14,5 år kortere end befolkningen generelt.

Indhold:
Resumé; Indledning; Baggrund og formål; Oparbejdning af kohorte af personer med udviklingshæmning; Dødeligheden blandt voksne med udviklingshæmning 2003-2012; Diskussion; Konklusion; Litteratur; Bilag

Forfattere: Esben Meulengracht Flachs, Susan Ishøy Michelsen, Peter Uldall og Knus Juel
Forlag: Statens Institut for Folkesundhed
Udgivelsesår: 2014

Lån Sundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning ved at oprette dig som låner og søge i databasen.

Oprettet 02. december 2016