Tilbud der gør en forskel: Idræt til børn og unge med særlige behov.

Indhold:

Hvis du vil gøre en indsats for at få børn og unge med særlige behov med i idræts- og foreningsaktiviteter, kan du finde inspiration og anbefalinger i dette hæfte. Hæftet giver anbefalinger og inspiration til hvordan foreninger og kommuner kan understøtte gruppen af børn og unge, som ikke før har været i kontakt med foreningslivet, til at få en tilknytning til organiseret idræt. Materialet er et sammendrag af erfaringer fra forskellige projekter og initiativer, som har været målrettet børn og unge med særlige behov, og som har vist gode resultater.
Nogle børn med funktionsnedsættelser kan for eksempel have svært ved at fastholde sociale relationer og det kan være en af grundende til at det er vigtigt at tilrettelægge aktiviteterne ud fra andre forudsætninger og vilkår end almindelige idrætstilbud.
Hæftet beskriver bl.a. hvordan man organiserer tilbud, helt fra opstart, med mange gode råd omkring blandt andet samarbejde i lokalområdet.
Hæftet kan helt klart også læses af eksisterende foreninger med tilbud til målgruppen, med henblik på at opkvalificere eksisterende tilbud.

Forlag:

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, 35 sider.

Udgivelsesår:

2015

Lån Bogen: Tilbud der gør en forskel, ved at oprette dig som låner