Uddannelsesbogen - for unge med særlige behov


Forfatter: Karl-Åge Andreasen

Forlag: Forlaget KSI
Udgivet: 2014

Med ”Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov” har de pågældende unge et retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Bogens målgrupper er de unge og deres pårørende samt ansatte hos de myndigheder, der er i kontakt med de unge i forbindelse med uddannelsen.

Uddannelsesbogen er opbygget med en oversigt over uddannelsessystemet, en grundig gennemgang af ”Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov” suppleret med jura og lovstof, præsentation af andre skoleformer og konkrete undervisningstilbud.

Lån Uddannelsesbogen ved at oprette dig som låner i biblioteket her

Oprettet 02. december 2016