Udearealer for alle: Sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø

af Ulla Kramer

Ny revideret standard der beskriver hvordan man planlægger og designer udearealer, så alle brugere har mulighed for lige adgang.

Bogen er inddelt i 5 hovedafsnit, med tilhørende underafsnit. Disse afsnit indeholder bl.a. anvisninger om udendørs foranstaltninger såsom skiltning, farver, belysninger, trapper, ramper, toiletter og parkeringspladser. Adgangsforhold til bygninger. Fodgængerstier, kantstene, forgængerovergange og legepladser. Rekreative områder såsom haver, parker og sportsanlæg. Tilgængelighed af handicappedes adgang til at fiske, sejle og bade.
Standarden er en stærkt revideret udgave af Udearealer for alle (1995), og denne nye udgave indeholder elementer fra standarden: Rekreative areler for alle, som nu er udgået.

Dansk Standard, 2012, 143 sider. DS-håndbog 105/2012

Lån Udearealer for alle ved at oprette dig som låner og søge i databasen

Oprettet 02. december 2016