Ulighed i sundhed

Bog med et højt fagligt niveau om emnet ulighed i sundhed. Bogens mål er at vise, hvordan ulighed må forstås som udtryk for dynamikker, der skabes i social praksis. Bogen er en antologi, skrevet af en lang række af forskere inden for området.

Indholdsfortegnelse:

Kap. 1: Sammenfiltringer: intersektionalitet som produktiv og udfordrende tilgang i undersøgelsen af ulighed i sundhed (Sine Lehn-Christiansen & Mari Holen); Kap. 2: Krop, maskulinitet og risiko i forståelser af unge mænds sundheds- og uddannelsesmæssige udsathed (Kevin Holger Mogensen); Klasse, sundhed og subjekt: nye greb om social ulighed i sundhed (Iben Charlotte Aamann); Kap. 4: "Hun venter på, at det kommer" : klasse mellem linjerne i dokumenter om tidlig opsporing af overvægt (Iben Charlotte Aamann & Anne Liveng); Kap. 5: Mental sundhed, klasse og livshistorie: perspektiver til synliggørelse af socialt ulige erfaringer og identiteter (Betina Dybbroe) Kap. 6: Aktiv aldring: en sundhedsskabende eller usynliggørende diskurs? (Anne Liveng; Kap. 7: Hold øje med tegn på kræft og gå til læge: en kompliceret opgave (Birgitta Nordenhof Larsen); Kap. 8: Pårørende i klemme mellem systemet og livsverden (Camilla Bernild); Kap. 9: Husligt arbejde, ligestilling og sundhed i en dansk kontekst: teoretiske perspektiver, empiriske analyser og metodologiske refleksioner (Lisa Harryson); Kap. 10: Sundhed som performativitet (Nicole Thualagant).

Forfattere:

Sine Lehn-Christiansen, Anne Liveng, Betina Dybbroe, Mari Holen, Nicole Thualagant, Iben Charlotte Aamann, Birgitta Nordenhof, Camilla Bernild, Kevin Mogensen og Lisa Harryson.

Forlag:

Frydenlund Academics, 279 sider.

Udgivelsesår:

2016

ULån Bogen: Ulighed i sundhed, ved at oprette dig som lånerved