Unge, idræt og recovery: evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende

Rapporten indeholder en række anbefalinger til, hvordan Idræt for Sindslidendes (IFS)-foreninger bedst får tilgang af målgruppen, som ellers ofte er en stor udfordring at få fat i.
I serien Movements 2014:1.

Indhold:
1. Sammenfatning; 2. Indledning; 3. Evalueringens formål og fremgangsmåde; 4. Metode og designovervejelser; 5. Fakta om delprojekterne; 6. De unges erfaringer; 7. Problematikker og budskaber; Litteraturliste

Forfatter: Anne Staal.
Forlag: Syddansk Universitet, Center for Handicap og Bevægelsesfremme.
Udgivelsesår: 2014.

Lån Unge, idræt og recovery ved at oprette dig som låner og søge i databasen

Sidst opdateret 20. januar 2017