Egne udgivelser

Handicapidrættens Videnscenter har et forlag, der udgiver bøger, foldere og film om tilpasset idræt og bevægelse, arbejdsliv mm. En del af materialet kan købes her fra siden, og mange bøger og foldere kan downloades gratis.
Er du synshandicappet kan du kontakte post@handivid eller ringe på 4634 0000 og høre, hvilke muligheder du har for at bestille vores materiale i en mere tilgængelig version.

Bestil materiale her

skjoldungeklubben.jpg

Skjoldungeklubben er Red Barnets naturoplevelsesprojekt for børn med handicap og deres familier. Handicapidrættens Videnscenter fungerer som konsulent på projektet og har bidraget til at samle erfaringerne fra pilotprojektet.
Download rapporten som pdf.

Emneord: Autisme, ADHD, Frivilligt arbejde, Natur, Skjoldungeklubben, frivillige
2._korrektur_samlet-page-001.jpg

ALLE TIL IDRÆT er en hjælp til idrætslærere og pædagogisk personale, som ønsker mere viden om, hvordan elever med funktionsnedsættelser kan deltage aktivt i idrætsundervisningeni folkeskolen.
Download ALLE TIL IDRÆT som pdf.

 

Emneord: Inklusion, Idræt, Idrætsundervisning, undervisningsmateriale, vejledning
Veteranprojekt_haefte-page-001.jpg

I 'Bedre hverdag for veteraner med PTSD' kan du læse om erfaringerne fra Handicapidrættens Videnscenters projekt 'Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv' for veteraner med PTSD.

Download hæftet som pdf.

Emneord: Job, Arbejdsmarkedet, PTSD, veteraner, projekt
cc160fbcf222cf0a565b7ccb9de52236_f1524.jpg

Hæftet kommer med udgangspunkt i Videnscentrets ressourceforløbsprojekt med anbefalinger til at lave ressourceforløb, der giver mening.
Download hæftet som pdf.

Emneord: Handicap, Job, funktionsnedsættelse, jobformidling, Ressourceforløb
28c8937da883683fb6adecff60f011b4_f1511.jpg

Formålet med rapporten er at give inspiration til lærere, som ønsker at arbejde med inklusion af blinde og svagsynede i folkeskolens idrætsundervisning.
Download rapporten som pdf.

Emneord: Inklusion, Blinde/Svagsynede, Idrætsundervisning
cf49c68b799f0727426b6bddbabee7c3_f1414.jpg

Idrætsfællesskaber for mennesker med og uden handicap. Perspektiver på god praksis fra Projekt Bevægelseseksperimentariet på Egmont Højskolen. (2015)
Download hæftet som pdf.

Emneord: TIB, BPA
b42469cd2b263c1f2a9e2712f5366549_f1371.jpg

Handicapidrættens Videnscenter fylder 20 år i 2015. Hvad har vi udrettet i de år? Og hvad ønsker vi at udrette i fremtiden? (2015)
Download hæftet som pdf.

Emneord: Friluftsliv, TIB, Det rummelige arbejdsmarked
5fda2da0dd45202e5164da17ddecb1eb_f1142.jpg

Erfaringer, observationer og casefortællinger fra Videnscentrets projekt: Voksne mænd med ADHD (2012-2013).
Bestil De utilpassede gratis her

Emneord: ADHD
4753a57b574f4badb014c17973a9ff9c.jpg

Hvordan kan det at arbejde med mad støtte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet til at komme i uddannelse eller job? Få 10 bud på en beskæftigelsesindsats, der virker.
Køb Når aktivering bliver spiselig her

Emneord: Fleksjob, Job med løntilskud, Det rummelige arbejdsmarked, Kontanthjælpsmodtagere
ad99e1a67d30889f0640e5acfbdf4086_f852.jpg

Hvordan tilrettelægger man idræt, så børn med autisme og ADHD kan deltage? Hvilke barrierer kan der være, og hvordan overkommer man dem?

Bestil Idræt flytter grænser her

Emneord: Inklusion, TIB, Idrætsundervisning
Idraet_handicap_og_social_deltagelse.jpg

Ph.d.-afhandling om sammenhængen mellem deltagelse i idræt og det øvrige hverdagsliv hos mennesker der lever med fysisk handicap.
Udgivelsesår: 2013.
Download hele afhandlingen her.

Emneord: Idræt, Deltagelse, Fysisk handicap
be56a83777d41b92edb5d8902675190f_f566.jpg

Hæftet er en vejledning i, hvordan man inkluderer børn med funktionsnedsættelse i folkeskolens idrætsundervisning.
Udgivelsesår: 2012. Hæftet er gratis.

Download Inklusion i idrætsundervisningen som pdf.
Eller lån Inklusion i idrætsundervisningen i biblioteket.

Emneord: Inklusion, Aktiviteter, Skoleidræt, Enkeltintegrerede elever
561e4531007e06ef9da7f8da1286bacf_f553.jpg

Gennem 16 artikler får vi svar på spørgsmålene: Hvorfor friluftsliv? Hvad er det ved friluftsliv, som deltagerne har gavn af og på hvilken måde?
Udgivelsesår: 2011. Pris: 200 kroner, inklusiv forsendelse.
Bestil Friluftsliv her

Emneord: Friluftsliv, Rehabilitering, Natur, Livskvalitet
95723c02b479aa5d7f890604656138a9_f564.jpg

Gode rammer for udendørs aktiviteter i frikvarter og SFO for blinde og svagsynede børn.
Udgivelsesår: 2010. Hæftet er gratis.
Download Fri leg som pdf.
 

Emneord: Inklusion, Lege, Synshandicap, Frikvarter, SFO
81e3f107710ad1028ba5051d1ce834f0_f551.jpg

Antologien indeholder 17 artikler skrevet af bidragsydere, som hver på deres måde arbejder med uddannelse, rådgivning eller jobformidling til mennesker med særlige behov.
Udgivelsesår: 2008. Ny pris: 50 kroner, inklusiv forsendelse.
Bestil Arbejde for mennesker

Emneord: Arbejdsmarkedet, Det rummelige arbejdsmarked
3120de861a625095246579ded86f980a_f559.jpg

Som afslutning på det et-årige projekt på bo- og rehabiliteringscenter Bjerggårdshaven i Odense, udkommer hæftet Fysisk aktivitet og rehabilitering.
Udgivelsesår: 2008. Hæftet er gratis.
Download Fysisk aktivitet og rehabilitering som pdf.

Emneord: Rehabilitering, Hjerneskadede
b29183de0a10217cd4ac24f9aa374c99_f554.jpg

Hæftet 'Tilpasset Idræt og Bevægelse - introduktion' er en samling artikler som giver en definition og introduktion på begrebet TIB - Tilpasset Idræt og Bevægelse.
Udgivelsesår: 2008. Hæftet er udsolgt og bliver ikke genoptrykt. Til gengæld kan den downloades som pdf.
Download Tilpasset Idræt og Bevægelse som pdf

Emneord: TIB, Tænketank, Praksiserfaringer
Forside_temahaefte_friluftsliv.jpg

Handicapidrættens Videnscenter har i et samarbejde med Tidsskriftet Specialpædagogik udgivet temanummeret Friluftsliv i december 2008.
Udgivelsesår: 2008.
Download tidsskriftet gratis her:
Specialpdagogik_6_2008.pdf

Emneord: Fysisk handicappede, Udendørsaktiviteter, Udviklingshæmmede, Fritid
2ed7473f796aa9b8f97db7c4b56a1cfd_f560.jpg

Antologien formidler teoretiske perspektiver og eksempler på praksisforløb om rehabilitering, krop, handicap, idræt og bevægelseslæring, som giver læseren mulighed for at spejle sin egen praksis.
Udgivelsesår: 2006. Ny pris: 50 kroner, inklusiv forsendelse.
Bestil Kroppen som deltager her

Emneord: Job, Praksis, Rehabilitering, Teori, Krop
481133314b53c010b4f478ac38570664_f556.jpg

Spil mig er en let bearbejdet udgave af den australske bog "Give it a go". Bogen giver mange idéer til, hvordan man kan inkludere børn med nedsat funktion i idræt.
Udgivelsesår: 2006. 
Bogen er udsolgt og bliver ikke genoptrykt. 

Emneord: Inklusion, Skoleidræt, Integreret idrætsundervisning, Tilpasning af aktiviteter
cae8af00bf36947bc5d4fc137b54aeb4_f707.jpg

Vinteraktiviteter er et tilæg til bogen "Spil mig. Inklusion af børn og unge med handicap i idræt i skole og fritid".
Udgivelsesår 2007. Tillægget er er gratis.
Download Vinteraktiviteter som pdf

Emneord: Inklusion, Skoleidræt, Vinteraktiviteter
8c90dff0ca2ebe777f1fedc2c9586f56_f569.jpg

Intensiv rehabiliterende undervisning for voksne med erhvervet hjerneskade. Hjernen er i stand til at udvikle neurale netværk, når den udfordres.
Udgivelsesår: 2005. Hæftet er gratis.
Download Fra patient til aktiv medspiller som pdf

Emneord: Rehabilitering, Hjerneskadede, Erhvervet hjerneskade, Genoptræning
0144ca63f61110deced67a966ce56661_f562.jpg

En rapport som viser resultatet af en undersøgelse af, hvilken betydning det har for patienter på Klinik for rygmarvskader i Hornbæk at kunne deltage i frivillige idrætsaktiviteter som en del af rehabiliteringsforløbet.
Udgivelsesår: 2005. Hæftet er udsolgt og bliver ikke genoptrykt.
Download Idræt på hospitalet som pdf.

Emneord: Rehabilitering, Rygmarvsskadede, Empowerment, Paraplegi, Tetraplegi
c7c4037a41fb74e5c52615f7ff833ae6_f616.jpg

Alle elever i folkeskolen har ret til at deltage i idrætsundervisningen. Hæftet giver ideer til rammer og form i idrætsundervisning, så alle kan være med. (2. revid. oplag)
Udgivelsesår: 2004. Hæftet er udsolgt og bliver ikke genoptrykt. Til gengæld kan det downloades som pdf.
Download Tilpasset idræt i skolen.

Emneord: Aktiviteter, Fysisk handicappede, Skoleidræt
e072bf7d27559bc930037f5dd7ae0609_f555.jpg

En interviewbog, hvor aktive børn og unge med handicap fortæller om deres oplevelser, drømme og hverdag med idræt.
Udgivelsesår: 2004. Bogen er udsolgt og bliver ikke genoptrykt. 
​​Du kan låne Vi er med i biblioteket.

Emneord: Børn, Portrætter, Fysisk aktivitet
40a17b5c96ab2f313df5f239000847a8_f568.jpg

Gymnastik, børn og handicap er en bog med gymnastikideer til børn i alderen 9-15 år med forskellige handicap.
Udgivelsesår: 2001. Bogen er udsolgt og bliver ikke genoptrykt. Til gengæld kan den downloades som pdf.
Gymnastik_boern_handicap.pdf

Emneord: Lege, Aktiviteter, Fysisk handicappede, Børn
b2d5077d786ab699ec584973634e7106_f570.jpg

Den lærende idræt har fokus på handicapidræt, men på en sådan måde, at den kan tilpasses det enkelte individ og den enkelte målgruppe.
Udgivelsesår: 2000. Bogen er udsolgt og bliver ikke genoptrykt.
Download Den lærende idræt som pdf

Emneord: Lege, Pædagogik, Tilrettelæggelse, Didaktik, Halliwick
c470a7e07e8d354391212d50bf13c92f_f558.jpg

'Fuld fart frem' giver en samlet skriftlig beskrivelse af idrætsgrene for kørestolsbrugere med nedsat armfunktion.
Udgivelsesår: 1998. Bogen er udsolgt og bliver ikke genoptrykt.
Download Fuld fart frem som pdf.

Emneord: Fysisk handicappede, Træningstilrettelæggelse, Kørestolsteknik, Instruktørmateriale
7075fb56a917be7b20cb2d5ed9ff5ed4_f567.jpg

Bogen giver inspiration til idrætsaktiviteter til børn med nedsat funktion. Fokus i denne bog er børn i alderen 6-9 år.
Udgivelsesår: 1997. Bogen er udsolgt og bliver ikke genoptrykt.
Download Handi-kids som pdf.

Emneord: Aktiviteter, Børn, Instruktørmateriale
ffbcd4d45b7c2e3fd23b0a68ec4c23a4_f557.jpg

Bogen handler om idræt for personer med erhvervet hjerneskade, og viser, at idrætten rummer mange udfoldelsesmuligheder for personer med erhvervet hjerneskade.
Udgivelsesår: 1996. Bogen er udsolgt og bliver ikke genoptrykt. Til gengæld kan du downloade den gratis.
Brug kroppen - Træn hovedet.pdf
Du kan låne Brug kroppen - træn hovedet i videnscentrets biblioteket
 

Emneord: Aktiviteter, Rehabilitering, Hjerneskadede

Nedsatte priser på to stærke bøger!

Emneord: Inklusion, ADHD, Synshandicap