ALLE TIL IDRÆT

Forfattere:  Tine Soulié, Birgit Flygstrup og Jette Selmer.

Pris: 250 kroner, inklusiv forsendelse.

ALLE TIL IDRÆT er en ny undervisningsvejledning, der giver svar på, hvordan man kan tilrettelægge inkluderende undervisning i faget idræt i folkeskolen.

ALLE TIL IDRÆT er en hjælp til idrætslærere og pædagogisk personale, som ønsker mere viden om, hvordan elever med funktionsnedsættelser kan deltage aktivt i idrætsundervisningen.

Materialet indeholder eksempler på aktiviteter til et helt skoleår fra 1. – 9. klasse med tilpasninger til elever i forskellige typer af vanskeligheder.

ALLE TIL IDRÆT tager afsæt i Folkeskolens Formålsparagraf, Fælles Mål for idræt og fagformålet og præsenterer, hvordan man kan skabe inkluderende undervisning fra planlægningens begyndelse til udførelsen og evalueringen af aktiviteterne.

ALLE TIL IDRÆT giver samtidig teoretisk baggrundsviden, som kan inspirere til at udfolde den inkluderende tænkning, så den kan bidrage positivt til skolens kultur.

Bestil ALLE TIL IDRÆT

Du bestiller bogen her.

Du downloader bogen som pdf her.

Du kan desuden hente en flyer om bogen i pdf-format her.

Hvad siger andre om ALLE TIL IDRÆT? Læs omtalerne her.

Parasport

FK-Nyt

Handicap-nyt

CP Indblik

Idræt i skolen