Fri leg 
Gode rammer for udendørs aktiviteter i frikvarter og SFO for blinde og svagsynede børn.

Af Karsten Olsen, Tine Soulié og Tine Teilmann
Redigeret af Dorte Herholdt Silver og Bo Therkildsen
Udgivet i samarbejde mellem Handicapidrættens Videnscenter og Videncenter for Synshandicap, 2010.
Pris: Hæftet er gratis at bestille og/eller downloade.

Dette hæfte giver nogle bud på en række centrale spørgsmål for lærere og pædagoger i forhold til at inkludere blinde og stærkt svagsynede børn i frikvartererne og i SFO'en:
- Hvordan hjælper man barnet med at udvikle gode strategier for at komme med i legen og fællesskabet?
- Hvilke aktiviteter er gode at sætte i gang, så alle børn kan være med?
- Hvordan kan man hjælpe det blinde/svagsynede barn til legeaftaler i frikvarteret og SFO'en?
- Hvordan undgår man at stå i vejen for aftaler mellem det blinde/svagsynede barn og andre børn?
- Hvordan indretter man skolegården og legeområderne mest hensigtsmæssigt?
- Hvordan skaber man et miljø med plads til forskellighed? Ideerne retter sig især mod børn fra børnhaveklassen til omkring 5. klasse, men de principper og ideer, der præsenteres, kan anvendes bredt i arbejdet med   blinde/svagsynede børn og unge.

Da mange børn har svært ved at håndtere ustrukturerede aktiviteter, vil mange af ideerne i hæftet gavne hele klassen, ikke kun det blinde/svagsynede barn.

Download Fri leg som pdf.

Sidst opdateret 16. oktober 2018