Kroppen som deltager - Idræt og bevægelse i rehabiliteringen

Redigeret af Anne-Merete Kissow og Bo Therkildsen 
Udgivelsesår: 2006
Ny pris: 50 kr. inklusiv moms og forsendelse. (førpris: 150 kr)

Rehabilitering forstås i dag som det at genvinde evnen til at tage magten i sit liv og deltage i sociale fællesskaber. I denne antologi er perspektivet bredt og retter sig mod den langsigtede rehabilitering "tilbage til samfundet", som ikke alene kan finde sted i en medicinsk forståelsesramme. Antologien formidler teoretiske perspektiver på rehabilitering, krop, handicap, idræt og bevægelseslæring og giver eksempler på praksisforløb, som giver læseren mulighed for at spejle sin egen praksis. Målgruppen er primært professionelle og studerende, der beskæftiger sig med krop og bevægelse i rehabliteringsprocessen, men også fagpersoner, der er optaget af krop og rehabilitering, kan sandsynligvis også finde inspirerende tanker og ideer blandt bogens forskellige bidrag.

Bestil Kroppen som deltager

Sidst opdateret 03. oktober 2018