Handicapidrættens Videnscenter gennemførte i perioden fra november 2013 til januar 2016 et ressourceforløbsprojekt i samarbejde med Muskelsvindfonden, Spastikerforeningen, Egmont Højskolen og Slagelse og Odense kommuner.

Projektets mål var at vise, hvordan man i praksis kan tilrettelægge ressourceforløb, så borgere med komplekse problemer får en bedre hverdag og bliver klar til at (gen)indtræde på arbejdsmarkedet, hvis det er muligt.

I dette hæfte redegør vi kort for erfaringerne og for de forudsætninger, der må tilvejebringes for at få ressourceforløbene til at virke og give mening for borgerne.

Du kan se hele udgivelsen her.

Ønsker du udgivelsen i fysisk format? Så kan du bestille den ganske gratis her eller på post@handivid.dk

Sidst opdateret 10. oktober 2018