Kalender

Oversigt over arrangementer om idræt – både i Videnscentrets og andre organisationers regi.

Har du eller din arbejdsplads et arrangement, I gerne vil have lagt på kalenderen?  Så er du velkommen til at sende informationer til post@handivid.dk

Kommende begivenheder

2017

Jun
27
Anette Lisbeth Bentholm forsvarer sin ph.d. afhandling "Du må ikke løbe uden for banen" En processociologisk undersøgelse af inklusion af elever med autisme og ADHD i skoleidrætten. Bedømmelsesudvalg: Lektor Laila Ottesen (formand), Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet Professor Lars Tore Ronglan, Norges Idrettshøjskole Lektor Inger Eliasson, Umeå Universitet, Sverige Vejleder: Lektor Lone Friis Thing, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Dato: 27. juni 2017
Sted:
Tidspunkt:
Jul
09
Arctivity tilbyder en unik mulighed for spændende personlige udfordringer og store naturoplevelser for dig med funktionsnedsættelse. En enestående mulighed for at udvikle egne færdigheder og få fantastiske naturoplevelser i det smukke nord Norge – alt sammen i professionelle og trygge rammer.
Dato: 09. juli 2017
Sted: Norge
Tidspunkt:
Jul
09
The purpose of the conference is to share knowledge of all those whose interests lie in the nature of human movement. The conference will address issues related to gait, motion, kinesiology, disorders of movement, movement rehabilitation, motion and balance, movement and cognition, human factors and ergonomics, as well as optimized movement in elite athletes, developmental issues of movement and coordination. Workshops on physiotherapy of movement impairment will also be provided.
Dato: 09. juli 2017
Sted:
Tidspunkt:
Sep
14
Kan naturen bruges som hjælpemiddel mod kriseramte mennesker? Hvad sker der med kroppen, når vi kæmper med indre dæmoner som stress, kronisk sygdom, angst eller depression og hvordan kan vi bruge naturen som redskab til at bekæmpe dem? Eller hvordan bruges det forebyggende? Det har du nu muligheden for at få mere viden om på denne temadag, hvor Simon Høegmark og Sigurd Hartvig deler deres erfaringerne med brugen af naturen, kroppen og psyken ved kurser som Vildmandskurset, ved temadage og på uddannelsen Natur, krop og psyke. Dagen bliver en blanding af teori og praksis. Du høre bl.a. om fire temaer, der har hjulpet mennesker med ovennævnte. Temadagen foregår i naturen.
Dato: 14. september 2017
Sted:
Tidspunkt:
Sep
23
Parasportens Dag er Parasport Danmarks årlige, landsdækkende sportsdag, hvor alle med interesse for parasport kan komme forbi og deltage eller hilse på. Dagen består af tre dele: Parasportens Stadion, Parasportens Marked og Parasportens Kontor. Parasportens Stadion: Her har børn og unge mulighed for at prøve forskellige sportsgrene – enten en helt ny idræt eller parasport for første gang. Idrætterne vil variere alt efter hvor i landet man deltager. På Parasportens Stadion vil der også være mulighed for at møde nogle af parasportens danske eliteatleter, der vil støtte og give vejledning i netop deres idrætter. Parasportens Marked: Her har alle interesserede mulighed for at komme forbi og høre og spørge ind til forskellige idrætter og andet som kan have interesse inden for parasporten. På markedet vil det også være muligt finde og høre om de idrætter, der ikke er mulighed for at prøve på Parasportens Stadion. Derudover kan deltagerne også møde og få masser af gode input fra interessante virksomheder og organisationer.
Dato: 23. september 2017
Sted:
Tidspunkt:
Sep
28
Der afholdes netværksmøde i det Nordiske "Aktiv fritid for alle" netværk i Reykjavik på Island 28.+ 29. september 2017
Dato: 28. september 2017
Sted:
Tidspunkt:
Oct
04
Et samarbejde mellem VIA UC og Københavns Universitet. Projekterne er støttet af Undervisningsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og TrygFonden Konferencen henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledere, politikere, og andre med interesse indenfor feltet. Vi er klar til at formidle resultaterne af tre års udviklingsarbejde med følgeforskning i „Udvikling af Udeskole“ (2014-2017) og forskning og evaluering af udeskole i TEACHOUT (2013-2017) – TrygFondens Udeskole Forskningsprojekt. Konferencen indledes med korte præsentationer af de samlede resultater for begge projekter. Herefter gennemføres op til 22 workshops omkring Cerebyen. Udeskole foregår oftest i grønne omgivelser, men vi har i forbindelse med denne konference valgt at prioritere og gennemføre op til 22 workhops i forskellige rum i byen. Kulturinstitutioner i hele Århus bidrager med en flot buket af udeskole-initiativer, der kan eksemplificere, udfordre, forny og variere undervisningen i folkeskolen. Som afslutning på konferencen er det muligt at vælge to ud af ni forskningstemaer i workshops fra de to udeskoleprojekter
Dato: 04. oktober 2017
Sted:
Tidspunkt:
Oct
25
Sidste år var mere end 250 mennesker samlet til COK og Socialstyrelses konference om hjernen – set og forstået i et socialt perspektiv. I år gentager vi succesen og inviterer til Neurodagen 2017. Det bliver en dag, hvor vi sætter fokus på et af de mest centrale paradigmer i vores forståelse af, hvad det vil sige at være menneske – en dag, hvor vi sætter hjernen i perspektiv. Der er et stigende fokus på, hvordan mennesker med funktionsnedsættelser kan støttes til at opnå et mere aktivt og selvstændigt liv. I den forbindelse kan det være relevant at måle på, hvordan borgernes livskvalitet er, som et supplement eller alternativ til en måling, der alene fokuserer på borgerens funktionsevne. Socialstyrelsen og COK ønsker med konferencen at formidle et bredt udsnit af den viden, der er på neuro-området på en måde, så det kan relateres til og give nye forståelser af sociale indsatser, læring og faglighed. Konferencen præsenterer viden på tværs af neuro-området, både i forhold til den daglige praksis og ikke mindst i forhold til den videre udvikling af praksis i kommunerne, fx i forhold til dobbeltdiagnoser, magtanvendelse, livskvalitet, neuropædagogik mm. Målgruppe: Konferencen henvender sig til dig, der arbejder med eller interesserer sig for sammenhængen mellem hjernen og sociale indsatser - i kommune, stat eller region, som udfører eller myndighed eller i andre organisationer. Dagens perspektiv er bredt, og det samme er målgruppen.
Dato: 25. oktober 2017
Sted:
Tidspunkt:
Nov
06
Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 6.-7. november 2017. Her inviterer vi til et temadøgn med fokus på friluftsliv og naturoplevelser for mennesker med særlige behov for, at der skabes trygge rammer gennem struktur, forudsigelighed og genkendelighed, når de skal ud i naturen. Det kan f.eks. dreje sig om mennesker med autisme spektrum forstyrrelser, ADHD eller andre i psykosociale vanskeligheder. . Programmet vil bl.a. byde på følgende: Tryg, mæt, tør, varm og deltagelse i fællesskab v/ Sanne Jensen, selvstændig socialpædagog og friluftsvejleder Aktiviteter: - At skærme deltagerne bl.a. ved at skabe ly og læ - Mad over bål Naturoplevelser for børn og unge med autisme og ADHD v/Thomas Neumann, naturvejleder ved Danmarks Naturfredningsforening og forfatter til bogen ’Gode naturoplevelser for børn med autisme og særligt sensitive børn’ Præsentation af Skovhjælperkonceptet, som blev udviklet her på Naturcenter Herstedhøje, og som siden har spredt sig til hele landet. Mere information følger.
Dato: 06. november 2017
Sted:
Tidspunkt:
Nov
22
Den næste Nordiske konference afholdes i 2017 i Halmstad, Sverige. Konferencen henvender sig til alle, der er interesserede i tilpasset idræt og bevægelse og idræt og sundhedsfremme.
Dato: 22. november 2017
Sted: Halmstad, Sverige
Tidspunkt: