Netværksgrupper

Handicapidrættens Videnscenter deltager og er tovholder i flere forskellige netværk og interessegrupper med fokus på idræt og bevægelse.

Aktivt_liv_thumb.jpg

Temadag i Netværket "Aktiv Fritid for Alle" (April, 2016)

Emneord: Fritid
TIB-netvrk_Thumbnail.jpg

Dansk Netværk I TIB er åbent for alle med interesse for idræt til mennesker med nedsat funktionsevne.

Emneord: TIB, Tilpasset idræt, Vidensdeling, Nyhedsbrev
18945852831_skPz9.jpg

Netværket er åbent for alle, der ønsker at videns- erfarings- og idéudveksle om friluftsliv.

Emneord: Vidensdeling, Udendørsaktiviteter, Idéudveksling, Temadage
Aktiv_Fritid_thumb.JPG

Et nordisk netværk for alle med interesse for inklusion af mennesker med handicap i fritidslivet.

Emneord: Inklusion, Vidensdeling, Fritid