Aktiv Fritid for Alle - Danmark

Generelt om netværket:

Der har i en årrække eksisteret et nordisk netværk kaldet Aktiv Fritid for Alle,
Der findes et dansk netværk med samme titel, hvor vi har mulighed for erfaringsudveksling og for at inspirere hinanden.

Hovedformålet med netværket er:

- At give lejlighed til erfaringsudveksling angående muligheder for et aktivt fritidsliv for alle
- At inspirere hinanden og andre til at se forskellige måder at organisere støtteordninger til et aktivt fritidsliv
- At være aktiv medspiller i det nordiske netværk Aktiv Fritid for Alle.

Dertil kan komme en række konkrete mål, som netværket arbejder hen imod.

Har du lyst at være med i netværket Aktiv Fritid for Alle - Danmark, kan du skrive til Tine Soulié: ts@handivid.dk eller til Anne-Merete Kissow: ak@handivid.dk.

Seneste møde i netværket blev afholdt den 19. april 2018. Du kan læse mere om dagen her.

Du kan læse om temadagen i 2017 her.

Du kan læse om temadagen i 2016 her.

I 2015 blev mødet afholdt den 23. marts. Du kan læse referatet fra mødet her.

Du kan se oplæggene fra tidligere afholdte netværksmøder her.

Sidst opdateret 04. maj 2018