Dansk Netværk i Tilpasset idræt og Bevægelse (TIB)

Dansk Netværk i TIB er et faglig netværk som blev etableret i 2003. Netværket er åbent for alle med interesse for idræt til mennesker med nedsat funktionsevne eller behov for særligt tilrettelagt idræt. Medlemmer af Dansk Netværk i TIB har typisk en baggrund som idrætslærer, pædagog, terapeut, specialpædagog eller instruktør i den frivillige idræt.

Formålet med netværket:

• At arbejde for at udbrede viden om og forståelse for tilpasset idræt og bevægelse til mennesker med nedsat funktionsevne eller behov for særligt tilrettelagt idræt.
• At arbejde for udvikling af metoder til undervisning og træning af mennesker med nedsat funktionsevne samt for forskning og afklaring af begreber på området.
• At skabe forum for erfaringsudveksling og samarbejde - både på landsplan og lokalt.
• At arbejde for et udvidet samarbejde i Norden.

Nyhedsbrev:

Dansk Netværk i TIB koordineres af Handicapidrættens Videnscenter. Med jævne mellemrum udsendes et elektronisk nyhedsbrev med omtale af aktiviteter, nyheder, litteratur, uddannelsesmuligheder på TIB-området og med ideer til undervisning, kilder til inspiration om TIB m.m. Nyhedsbrevet indeholder også invitationer til seminarer, temadage og konferencer inden for TIB og tilgrænsende områder.
Tilmeld dig her.

Definition på Tilpasset Idræt og Bevægelse

Tilpasset Idræt og Bevægelse (TIB) er idræt og bevægelsesaktiviteter, der er tilrettelagt, så mennesker med nedsat funktionsevne kan deltage sammen med andre. TIB dækker et bredt spektrum, fra medicinske træningsaktiviteter over specialpædagogiske bevægelsesaktiviteter til disciplinopdelte idrætstilbud for mennesker med nedsat funktionsevne. Formålet med aktiviteterne er, at man opnår det bedste, man kan, ud fra de forudsætninger man har.

Læs mere om TIB her

Er du interesseret i at vide mere om netværket kontakt:
Anne-Merete Kissow, ak@handivid.dk eller post@handivid.dk

Tilmeld dig TIB-netværket

Sidst opdateret 18. januar 2018