Friluftsliv - for mennesker med funktionsnedsættelse

Handicapidrættens Videnscenter har siden 2008 været tovholder på et netværk vedrørende deltagelse i friluftslivsaktiviteter og naturoplevelser for børn, unge og voksne med nedsat funktion.

Netværket er åbent for alle, der har lyst til at videns-, erfarings- og idéudveksle om friluftsliv og naturoplevelser, og som ønsker at deltage i at udvikle nyt samt at informere og rådgive andre - alt sammen med fokus på mennesker med funktionsnedsættelse.

Formål

- At medlemmerne skal kunne inspirere hinanden og dele viden og erfaring med hinanden på kryds og tværs af geografi og evt. fag- og handicapgrupper.
- At give personer, der ønsker at anvende friluftsliv og naturoplevelser i deres arbejde eller fritid, mulighed for at erhverve sig teoretisk og praktisk viden og færdigheder.

Vi har fokus på:

  • Værdier ved deltagelse i friluftsliv og naturoplevelser
  • Tilpasning og organisering af aktiviteter
  • Deltagelse - inklusion
  • Adgang
  • Universelt design af faciliteter
  • Tilgængelighed – personlige faktorer som forberedelse, tryghed, menneskelige ressourcer, assistance
  • Aktivitetshjælpemidler og grej
  • Én gang om året afholdes temadage af 1-2 døgns varighed. Her er der teoretiske oplæg og praktiske workshops, udveksling af viden og erfaringer og udvikling af gode ideer.


Der udsendes et nyhedsbrev, når der er nyt at fortælle.

Temadage og tilmelding

Cirka en gang årligt afholdes en temadag i netværket. Seneste temadag blev afholdt i november 2017 på Herstedhøje Naturcenter under temaet 'Friluftsliv for børn med autisme og ADHD'. Du kan læse mere om dagen her. Du kan også læse om forrige temadag, som blev afhold i februar 2017 med temaet 'Friluftsliv og sundhedsfremme' her.

Se oplæg fra temadagen i november 2017: Matt Stevenson og fra temagagen i februar 2017: Ulla Westendorp, Peter Scharling, Peter Scharling 2

Er du interesseret i at vide mere om netværket, så kontakt konsulent Tine Soulié ts@handivid.dk, tlf. 4634 0000.

Vil du være medlem? Klik her: Tilmeld netværket Friluftsliv - for mennesker med funktionsnedsættelse.

Inspiration

En gruppe af medlemmer fra netværket har produceret en film om en 4 dages friluftslivstur (nordisk friluftsliv) gennem varieret dansk natur og med brug af mange forskellige aktivitetsformer. Seks personer med forskellige typer af funktionsnedsættelser deltog.

Se: www.vindeniryggen.dk

Idrætsforeningen Kildehaven har fundet en nem og billig løsning, som gør det muligt for mennesker i kørestol at bade ved stranden. Læs mere her.

Sidst opdateret 16. januar 2018