Alle til idræt

Den 1. januar udkommer Handicapidrættens Videnscenters undervisningsmateriale Alle til idræt.

Alle til idræt er en ny undervisningsvejledning, der giver svar på, hvordan man kan tilrettelægge inkluderende undervisning i faget idræt i folkeskolen.

Alle til idræt er en hjælp til idrætslærere og pædagogisk personale, som ønsker mere viden om, hvordan elever med funktionsnedsættelser kan deltage aktivt i idrætsundervisningen.

Materialet indeholder eksempler på aktiviteter til et helt skoleår fra 1. – 9. klasse med tilpasninger til elever i forskellige typer af vanskeligheder.

Alle til idræt tager afsæt i Folkeskolens Formålsparagraf, Fælles Mål for idræt og fagformålet og præsenterer, hvordan man kan skabe inkluderende undervisning fra planlægningens begyndelse til udførelsen og evalueringen af aktiviteterne.

Alle til idræt giver samtidig teoretisk baggrundsviden, som kan inspirere til at udfolde den inkluderende tænkning, så den kan bidrage positivt til skolens kultur.

Vil du forudbestille Alle til idræt?

Bestil bogen her. Så får du tilsendt bogen samt opkrævning, så snart den ligger klar.

Forfattere:  Tine Soulié, Birgit Flygstrup og Jette Selmer.

Pris: 250 kr. plus porto.