Fra patient til aktiv medspiller

Intensiv rehabiliterende undervisning for voksne med erhvervet hjerneskade. (2005) - I samarbejde med Tale-Høre-Syn, Institut for kommunikation i Vestsjællands Amt. (2005)

Undervisningen tager udgangspunkt i den nye hjerneforskning, der peger på, at der er sammenhæng mellem kroppens bevægelser og hjernens virksomhed.

Undervisningen bliver tilrettelagt som en intensiv undervisning med såvel traditionel talepædagogisk undervisning som en kropslig læring med udgangspunkt i idræt og bevægelse. Dette valg er truffet ud fra en erkendelse af, at kognition herunder kommunikation, emotion og adfærd hænger sammen og understøttes af læring i sociale relationer.

Målet med undervisningen er, at deltagerne opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Resultater: For at fastholde dette mål, indledes forløbet med interview og undersøgelse, hvor kursisten sætter pejlemærker op for sit videre liv. I forløbet bliver mål og delmål jævnligt sammenholdt med den aktuelle situation med henblik på drøftelse af behov for at korrigere målene eller opstille nye.

Download rapporten "Fra patient til aktiv medspiller" (pdf-fil)

Sidst opdateret 02. december 2016