Fynboer i bevægelse

Projektets fokus er at sikre, borgere med nedsat funktionsevne kan deltage i Tilpasset Idræt og Bevægelsesaktiviteter (TIB). Projektet er et samarbejde mellem Fåborg-Midtfyn kommune, Dansk Handicap Idræts-Forbund og Handicapidrættens Videnscenter. Projektet indebærer en grundig afdækning af eksisterende idrætstilbud i området, en gennemgang af, hvordan kommunen kan drage nytte af og bakke op om disse tilbud. Desuden skal der oprettes en koordinatorfunktion, som kan rådgive og vejlede både brugere, idrætsklubber og kommune om mulighederne for TIB.

Kommunerne har til opgave at sørge for sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag for borgerne. Formålet med projektet er at sikre, at alle uanset funktionsevne kan få adgang til passende og relevante idræts- og bevægelsestilbud i deres lokalområde.
Desuden at sikre, at der findes tilgængelige tilbud om fysisk aktivitet, som kommunen kan inddrage som en pålidelig ressource i planlægningen af sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme.

Resultater:

Faaborg-Midtfyn Kommune har på baggrund af erfaringer fra dette projekt besluttet at oprette en koordinatorfunktion bestående af motionsvejlederen, frivillighedskoordinatoren og fritidskonsulenten. Denne gruppe skal varetage projektets formål.
Undersøgelser af tilgængelige tilbud om fysik aktivitet til mennesker med nedsat funktionsevne har vist, at der især mangler et tilbud i idrætstilbud i fritiden til mennesker med sindslidelse. Dette udvikles nu som et samarbejde mellem nogle af kommunens institutioner og den frivillige idræt.
Undersøgelsen har tillige vist, at der mangler et idrætstilbud til mennesker med svære funktionsnedsættelser. Et sådant tilbud vil ideelt skulle etableres som et samarbejde mellem en lokal idrætsforening og kommunale ressourcer. Det har hidtil ikke været muligt at finde en aktør i den frivillige idræt, der kan gå ind i dette samarbejde eller få overblik over gruppens omfang og hvor disse mennesker befinder sig.

Der er udkommet en slutrapport om projektet skrevet af Kirsten Nørgaard Dahl og Anne-Merete Kissow.
Hent slutrapporten fra projekt Faaborg-Midtfyn (word-fil)

Sidst opdateret 05. maj 2017