Et kærligt spark

Tekst: Bo Therkildsen
Foto: Fysisk Aktiv For Sjov

En del mennesker føler ikke, at de passer ind i de eksisterende idrætstilbud i deres lokalområde. De har nogle fysiske funktionsudfordringer som gør, at de ikke har lyst at deltage i idræt i en traditionel idrætsforening. Faktisk viser undersøgelser (Danskernes Sundhed 2013, Sundhedsstyrelsen), at 16,4% af befolkningen har stillesiddende fritidsaktivitet og at 2 ud af 3 af denne befolkningsgruppe gerne vil være mere aktiv. Og hvorfor bliver de så ikke bare mere aktive?

Elsebeth Sørensen, næstformand, træner og underviser i foreningen Fysisk Aktiv for Sjov i Ebeltoft har et klart bud på det spørgsmål: ”Der mangler noget for nogen!”

En konklusion, hun nåede frem til sammen med fysioterapeut Annemarie Svenningsen i kølvandet på, at DR sammen med Chris MacDonald havde kørt By på Skrump programmerne i 2009 om Ebeltoft. Et projekt, der inspirerede Elsebeth Sørensen og Annemarie Svenningsen til at starte deres eget projekt op, hvor fokus skulle være glæden ved at være fysisk aktiv sammen med andre - Fysisk Aktiv For Sjov.

”Alle steder vi kom, mødte Annemarie og jeg mennesker, der gerne ville være mere fysisk aktive, men som syntes, at de ikke var fysisk gode nok til at være med i de træningstilbud, der blev tilbudt på det tidspunkt. Og de havde jo ret – vi syntes heller ikke, der var et tilbud for den store gruppe mennesker med forskellige fysiske udfordringer, så vi blev enige om at lave vores eget tilbud. Give de mennesker mod på, at de godt kan deltage i fysisk aktivitet og måske give dem en øjenåbner: ”Nåeh, hvis vi rider på islænderheste kan jeg jo godt”eller ”Hvis der er varmtvandsbassin kan jeg jo godt være med i svømmehallen” osv.”, fortæller Elsebeth Sørensen om starten på foreningen Fysisk Aktiv For Sjov, der i her i foråret 2014 har tilbudt aktiviteter i et års tid.

Socialt samvær er vigtigt

Idéen med Fysisk Aktiv For Sjov er, at der en gang om ugen bliver arrangeret et tilbud med fysisk aktivitet, som alle vil kunne deltage i. Det kunne være en cykeltur, hvor der fx bliver brugt tandemcykler og elcykler, traveture, hvor man bruger stave, kanoture, alternative boldspil mm. Alt sammen tilrettelagt, så alle kan deltage. Og så er der desuden en faktor, som er helt afgørende for foreningens succes, fortæller Elsebeth Sørensen:

”Det sociale samvær er meget vigtigt. At der er tid til at snakke sammen før, under og efter aktiviteterne. Omsorg. At folk møder én, de kender. At vi ringer til dem eller kommer og henter dem, hvis de er usikre på, om de skal møde op. Vi ser det selv sådan, at vi giver medlemmerne ”et kærligt skub”, hvor vi ikke bare lader dem melde afbud, men også presser dem lidt til at møde op – men på en kærlig måde. For elementet af frivillighed er selvfølgelig altafgørende,” siger hun.

Økonomi er en faktor

Fysisk Aktiv For Sjov er organiseret som en selvstændig idrætsforening under Ebeltoft Idrætsforening med egen bestyrelse på 7 personer og ca. 45 medlemmer, der hver betaler 50 kr. i årligt kontingent. Dertil 10-20 kr. pr. arrangement, man deltager i.

”For at ALLE skal kunne deltage, er vi meget bevidste om, at det skal være så billigt som muligt. Økonomi er en væsentlig faktor i, at der er social ulighed i sundhed herhjemme, og derfor synes vi også , at kommunen burde se nytten i vores forening og permanentgøre den. Som det er lige nu, kan vi kun overleve pga. sponsorer, og fordi vi som trænere og instruktører alle arbejder frivilligt,” pointerer Elsebeth Sørensen.

Deltagerne

Medlemmerne i Fysisk Aktiv For Sjov er både mænd og kvinder, unge og ældre. De har typisk nogle fysiske funktionsnedsættelser som følge af sygdom, blodpropper, overvægt, dårlig ryg eller handicap. Og de har typisk en generel følelse af, at de ikke passer ikke ind.

”Det er mennesker, der har nogle begrænsninger i deres dagligdag, som også kan isolere dem rent socialt. Det er også derfor, vores aktiviteter handler om meget andet end det rent træningsmæssige. Vi har fx et arrangement, vi kalder Mad og bevægelse, hvor vi træner indendørs, laver mad sammen bagefter og spiser sammen. Det er så godt. At komme i kontakt med sin egen krop – at lave mad sammen, snakke sammen, og generelt have hyggeligt samvær med noget, man selv har lavet. Det giver en følelse af at få fri fra sine daglige begrænsninger. Kroppen er ikke på tværs, den hæmmer mig ikke i at være sammen med andre, og jeg føler mig ikke udstillet. Det giver værdighed, stolthed, anerkendelse,” mener Elsebeth Sørensen.

Glæde og energi

Bo Sørensen på 40 år har været med som bruger af Fysisk Aktiv For Sjovs aktiviteter fra starten. Han har muskelsvind og kan ikke løbe eller gå på trapper, men kan både gå og cykle. For ham er det især konkurrenceelementet og fællesskabet, der er vigtigt.

Inden jeg begyndte at blive begrænset af muskelsvinden spillede jeg både fodbold og håndbold. Men i dag kan jeg ikke bare gå ned i fodboldklubben og være med. Jeg kan ikke flytte benene hurtigt nok, og der er ikke en plads til mig på holdet. Så kunne jeg måske blive holdleder, men det er der ikke meget ved,” forklarer han. Og derfor passer de mange forskellige aktiviteter i Fysisk Aktiv For Sjov godt til Bo Sørensen.

”Vi spiller fx petanque og har også været ude at skyde, og jeg synes det er fedt at konkurrere – både mod andre og mod mig selv. Jeg kan jo godt gå en tur, men det er der ikke noget konkurrence i. Det betyder også noget for mig at være sammen med andre og mærke den energi, det giver, at gøre noget fysisk sammen med andre. Det giver mig glæde og energi og en snert af den der holdfølelse, man havde fra fodbolden. Og i Fysisk Aktiv For Sjov behøver jeg heller ikke forklare, hvorfor jeg ikke kan løbe eller bukke mig ned. Det er bare accepteret,” siger han.

Sidst opdateret 07. december 2016