Idræt, rehabilitering og hjerneskade

Projektets formål er at udvikle aktivitetstilbuddet for brugerne på bo- og rehabiliteringscenteret Bjerggårdshaven i Odense. Målgruppen er voksne personer med moderat til svær hjerneskade.  Hensigten med projektet er at skabe bevægelsesaktiviteter, som giver brugerne glæde ved bevægelse og ansporer dem til at være fysisk aktive i deres dagligdag. Desuden gennem aktiviteterne at sætte fokus på, hvordan brugerne kan forberede sig til at deltage aktivt i samfundet efter endt ophold.

Projektet involverer fysioterapeut Charlotte Wolfhagen, Bjerggårdshaven, Lektor Karen Marie Bundgaard, CVU Lillebælt og Anne-Merete Kissow fra Handicapidrættens Videnscenter.
En række idræts- og bevægelsesaktiviteter blev gennemført på Bjerggårdshaven, på udendørsarealer i lokalområdet og i gymnastiksalen på CVU Lillebælt, Odense. Aktiviteterne fandt sted halvanden time en gang om ugen, i alt 15 gange. Deltagerne bestod af 12 brugere, som var rekrutteret i samråd med personalet. Kriterierne for at deltage var, at man havde lyst ti at være med, og at man havde fysisk funktionsnedsættelse, kognitive problemer eller begge dele. Ved alle aktiviteter deltog desuden tre-fem medarbejdere, der i hverdagen står for de fysiske træningsaktiviteter på bjerggårdshaven.

Resultater:

Projektets aktivitetstilbud gav flere af deltagerne nye forestillinger om, hvilke idrætsmuligheder der er for personer med hjerneskade. Det viser sig, at det i undervisningen var nødvendigt at tage hensyn til deltagernes kognitive problemer, så som orienteringsproblemer, vanskeligheder med at forstå instruktion og manglende evne til selv at gå i gang med aktiviteterne. Deltagerne havde svært ved at organisere samarbejdet selv, som f.eks. at danne grupper og finde sammen to og to. De fleste i gruppen arbejdede bedst, når opgaverne var defineret inden for en fast struktur.  Det, at deltagerne var på forskellige niveauer, hvad angik motorisk funktionsevne, gav udfordringer for underviseren. I nogle aktiviteter var det f.eks. ikke hensigtsmæssigt, at gående og kørestolsbrugere deltog sammen, da det kunne medføre farlige situationer. Det kunne også være vanskeligt at skabe lige vilkår i konkurrencer, hvor bevægelsestempoet var afgørende. Unde aktiviteter i ujævnt terræn, som f.eks. orienteringsløb og beach-volley, var det nødvendigt, at kørestolsbrugere havde hjælpere, der kunne skubbe stolen.

I forbindelse med projektet, er der udgivet et hæfte ”Fysisk aktivitet og rehabilitering – tilpasset idræt og bevægelse til mennesker med erhvervet hjerneskade” i hæftet findes et idékatalog til lege og aktiviteter med resultaterne fra projektet.

Download hæftet "Fysisk aktivitet og rehabilitering" som pdf-fil her

Sidst opdateret 05. maj 2017