Idræt som rehabilitering for unge med hjerneskade

Formålet med dette projekt har været at udvikle og undersøge værdien af aktivitetstilbuddet Idræt og Bevægelse for elever på Fjordbo, som er et 9-måneders bo- og behandlingstilbud på for unge med erhvervet hjerneskade. Fjordbo er en afdeling på Vejlefjord Neurocenter. Projektet blev gennemført som et samarbejde mellem Vejlefjord Neurocenter og Handicapidrættens Videnscenter.

Idrætsprojektet varer 10 måneder, og i den periode planlægges idrætsaktiviteter inden for de normale idrætstider i Fjordbo. Det er friluftsaktiviteter, sejlads og roning, boldspil, leg, spil, dans og drama, fitness, svømning, atletik m.m.
Aktiviteterne udvælges og tilrettelægges med udgangspunkt i den gruppe unge, der aktuelt bor i Fjordbo. De unge er naturligvis meget forskellige, og i planlægningen må vi tage udgangspunkt i den enkeltes behov og muligheder.
Vi kan som undervisere støtte dem til at være aktive ved en stramt styret, deduktiv undervisningsform, hvor vi stiller opgaverne og kontrollerer, at de løses tilfredsstillende. Det kan betyde, at den enkelte følges tæt af en pædagog eller terapeut, f.eks. på en løbetur i terrænet og coaches undervejs til at yde sit bedste.

Aktiviteterne må hele tiden tilpasses til de elever, der er til stede og udvikles, så energien og koncentrationen bevares. Underviseren må foretage konstante didaktiske refleksioner på baggrund af det, der sker i undervisningen, så retningen for undervisningen holdes. Eleverne afledes let af små og store hændelser, hvilket kan afspore de planer, som underviserne på forhånd har lagt. Der kan derfor være stor afstand mellem det planlagte og det, der faktisk sker i aktiviteterne. Det er nødvendigt, at underviseren er i stand til at håndtere disse situationer, så deltagerne går derfra med en god idrætslig oplevelse, og underviseren selv oplever arbejdet motiverende og fagligt udviklende.
r altså solide faglige og didaktiske kompetencer, hvis den skal lykkes. Underviseren skal besidde evne til at reflektere og ændre kurs i aktiviteten, kunne bruge sine erfaringer konstruktivt, når han / hun skal planlægge videre forløb og have mulighed for at søge og udvikle ny viden og hente inspiration til at udvikle undervisningen.

Resultater:

Projektet har affødt en række erfaringer, som i det følgende sammenfattes under 3 overskrifter: Pædagogiske udfordringer, Idrættens potentialer i et specialpædagogisk forløb og hjemme i lokalområdet.
Eleverne på Fjordbo udgør til enhver tid en uhomogen gruppe, både med hensyn til træningstilstand og motoriske færdigheder og med hensyn til kognitive kompetencer. Generelt har de svært ved selv at sætte sig i gang, så underviseren må være den, der skaber energi i rummet og fungerer som igangsætter og aktiv deltager i aktiviteterne.

Download rapporten om idrætsprojektet på Fjordbo her (word-fil)


Sidst opdateret 07. december 2016