Inklusion af blinde og svagsynede i idrætsundervisningen i folkeskolen

Formålet med rapporten er at give inspiration til lærere, som ønsker at arbejde med inklusion af blinde og svagsynede i folkeskolens idrætsundervisning.

Første del af rapporten tager udgangspunkt i interviews med henholdsvis en mand med synshandicap og en synskonsulent, som med deres konkrete erfaringer kommer med anbefalinger på området. Den aktive idrætsdeltagelses betydning for målgruppen kommer tydeligt til udtryk i de to interviews.

Anden del af rapporten fokuserer på den praktisk didaktiske del med inspiration og støtte til idrætsundervisningen i folkeskolen gennem konkrete forslag til aktiviteter.

Overvejelserne om, hvad der fungerer og ikke fungerer i idræt, og hvorfor aktiv idrætsdeltagelse er vigtigt for blinde og svagsynede elever, har også relevans for børnenes forældre. Det kan give dem en bedre forståelse for, at eleverne kan komme hjem med knubs fra idrætsundervisningen, ligesom alle andre børn kan gøre det.

Du kan læse hele rapporten som pdf her.

Sidst opdateret 27. december 2016