Inklusion på Grydemoseskolen i Espergærde

Inklusion af enkelt-integrerede elever i skolens idrætsundervisning – Tredje del

Handicapidrættens Videnscenter har de seneste år haft fokus på inklusion af enkelt-integrerede elever i grundskolens idrætsundervisning. Første del bestod af en kvantitativ undersøgelse af, hvor stor en del af de enkeltintegrerede elever i kommuneskolerne i det gamle Roskilde Amt, der deltog i skolens idrætsundervisning. Undersøgelsen viste, at det er en svær opgave at inkludere elever med nedsat bevægefunktion i idrætsundervisningen.

2. del var et feltstudie i inklusion i idrætsundervisningen med det mål at pege på omstændigheder og faktorer, der er på spil, når det rent faktisk lykkes at inkludere eleven i idrætsundervisningen og overvinder barriererne herfor.

Konsulent Tine Soulié – der også stod bag de to første dele – har nu gennemført til 3. del, som går ud på at afdække, hvordan man kan tilbyde inkluderende idrætsundervisning til skoleklasser med enkelt-integrerede elever. Tine Soulié har derfor indgået i et udviklingsprojekt med de idrætslærere på Grydemoseskolen i Helsingør, der underviser enkelt-integrerede elever.

I Helsingør kommune har man valgt at samle kommunens elever med en nedsat bevægefunktion på Grydemoseskolen. Eleverne er enkelt-integrerede, dvs. at der går en elev på hver af følgende klassetrin: 1. kl., 3. kl., og 6. kl.

”Min deltagelse i projektet har betydet, at jeg udover at være en ekstra ressource i selve idrætsundervisningen er kommet med didaktiske ideer til undervisningens indhold og organisering. Jeg deltog således i forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb,” fortæller konsulent Tine Soulié, som efterhånden har stor erfaring med idræt og inklusion for børn og ung.

”For min del drejer Grydemoseprojektet sig om at få yderligere praktiske erfaringer med og viden om, hvordan man kan tilbyde inkluderende idrætsundervisning til skoleklasser med enkelt-integrerede elever. Mange modtager slet ikke undervisning i idræt, som er skolens 3. største fag. Det har både faglige, sociale og personlige konsekvenser,” siger hun.

Med baggrund i inklusionsprojektet på Grydemoseskolen er det bl.a. hensigten at udfærdige materiale med råd, tips og ideer til lærere, der har brug for hjælp til varetagelse af den inkluderende idrætsundervisning. Materialet udarbejdes i samarbejde med idrætslærere på bl.a. Asgaardsskolen i Ringsted, der har store erfaringer med inklusion i idrætsundervisningen.

Sidst opdateret 05. maj 2017