Myntethe, stilhed og vilde dyr

Opskriften på at lave meningsfyldt friluftsliv for mennesker med psykisk sygdom er yderst simpel. Med ingredienser som mynthe-te, frisk luft, stilhed og mulighed for at se vildtlevende dyr er naturpædagog Erik Holm Sørensen lykkedes med at få beboerne på Mariested i Sæby med ud i naturen til stor gavn for både krop og sjæl.

Tekst: Bo Therkildsen, august 2014
Foto: Mariested

Da Erik Holm Sørensen mistede sit arbejde som højskolelærer måtte han opfinde et nyt job. Jobcentret kunne ikke rigtig hjælpe ham, så han besluttede sig for at slå sine erfaringer som daginstitutionsleder, lystfisker og ornitolog sammen og skabe et friluftslivsprojekt for mennesker med psykisk sygdom. Lederen på bostedet Mariested i Sæby kunne se idéen og ansatte Erik Holm Sørensen i et løntilskudsjob, som senere blev til et 3-årigt projekt med navnet Frisk i naturen.

”Jeg havde læst Handicapidrættens Videnscenters Friluftslivsbog og kendte Benny Jensen, som laver friluftsliv for brugere af psykiatrien i Syddanmark, og samtidig kunne jeg se, hvordan presset på psykiatrien stiger, og der bliver flere og flere brugere. Så jeg følte, at det kunne være en god mulighed for mig. Men jeg var selvfølgelig også usikker på, om jeg overhovedet kunne arbejde med mennesker med psykiske problemer, og på, om jeg kunne få beboerne og medarbejderne på Mariested med på idéen,” fortæller Erik Holm Sørensen.

Tranesafari og trangia-sæt

Og hvordan griber man så opgaven an med at få overbevist beboere og medarbejdere om, at det giver mening at tage ud i naturen?

”Jeg har greb opgaven an på den måde, at jeg skaffede mig nogle mobile enheder – et trangia-sæt, mynte til the, små stykker rav mm, for at have en indgang til at snakke med beboerne om naturen, og det har fungeret rigtig godt,” siger han.

Så ligeså langsomt fik Erik Holm Sørensen flere og flere af beboerne med på ture i bostedets bus. Både længere ture og også helt nære naturoplevelser lige uden for døren.

”Vi tager både afsted for at opleve noget, fx til Skagen eller på Tranesafari. Mange af beboerne vil gerne se vilde dyr, og så kan jeg jo bruge min baggrund som ornitolog og lystfisker. Men der er også beboere, som er meget overvægtige, og som ikke kan klare at deltage på en længere tur. Dem tager jeg med lige uden for døren, medbringer myntethe, trangia-sæt, bålfod og snobrød, og så finder vi et hjørne, hvor der er helt ro. Det fungerer rigtig godt.”

Hvad kan friluftsliv for psykisk syge?

Påstanden i det 3-årige projekt på Mariested er altså, at det har en gavnlig effekt på mennesker med psykisk sygdom at bruge naturen. Men hvad er det helt præcist, friluftsliv kan gøre godt for for denne målgruppe?

”Psykisk sygdom skal helt generelt behandles individuelt. Vores tilbud med friluftsliv er let at designe individuelt. Vil du fiske? Se på fugle? Finde rav? Så gør vi det! Jeg kan se og mærke, deltagernes hjerner får mest energi tilført udenfor. Jeg ved, deres mentale sundhed bliver stærkere. Når vi er afsted på ture bruger beboerne ikke medicin – og heller ikke bagefter. Og en meget slående ting, når jeg bagefter kigger billeder fra vores ture igennem er, at man sjældent ser nogen smøger på billederne. De ryger simpelthen ikke lige så meget. Og det med at bruge kameraet og billeder til at vise deltagerne nogle positive billeder af dem selv er en vigtig ting.

 Særligt de skizofrene beboere har jeg opdaget, bliver tiltrukket af gamle ting med en historie, fx en gammel stenbro fra 1700-tallet. Det giver dem en kontakt med fortiden – en slags ”grounding,” som jeg kan se virker godt for dem,” konstaterer Erik Holm Sørensen, der har et par tips til, hvordan man skaber en god tur for målgruppen.

”Når vi er på tur er det vigtigt at holde sin kæft. Begrebet ro er centralt og essentielt for psykisk syge. I den ro er vi mennesker indadvendt engagerede.  Vi skal arrangere turene ud fra beboernes ønsker – og så skal de være gratis! Hvis de skal betale bare 30 kr. for at komme med, bliver de nødt til at vælge mellem tur eller en pakke smøger. Og så vinder smøgerne. Så vi har søgt tilskud fra fonde til at fylde diesel på vores busser. ”

Erik Holm Sørensens tilgang til det at få beboerne med ud har indtil nu været en succes. Både beboere og personale har taget projektet til sig.

”Folk er begyndt selv at efterspørge ture og jeg har flere, der efterlyser en fast, ugentlig tur. Tur nr. 2 er generelt den svære, når man arbejder med psykisk syge. For deres selvopfattelse er så dårlig, at når de oplever noget, der er godt, kan det være meget grænseoverskridende. Så for at lykkes skal man knække den kode. Og pt har jeg haft 6 beboere med på 15 ture. Også det faste personale her kan se, det er et godt supplement. Der er nu mange ansatte, der gerne vil med på tur,” siger han.

Stor interesse for projektet

At komme ud og bruge naturen er ikke kun noget, som beboere og personale på Mariested er interesseret i. Erik Holm Sørensen mærker interesse og opmærksomhed fra mange forskellige sider. Således nævnte miljøminister Kirsten Grosbøl specifikt Frisk i naturen-projektet i sin tale ved en friluftslivskonference i Værløse, og der har været henvendelser fra socialpsykiatrien i Brønderslev. Desuden har han oplevet stor interesse og opbakning fra mange lag i Frederikshavn kommune. Den brede interesse vil Erik Holm Sørensen gerne udnytte til at få endnu mere fokus på friluftsliv i Nordjylland.

”Jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede en workshop om friluftsliv på dette område her i Nordjylland, så vi kunne skabe netværk og dele den erfaring og viden, som vi samler rundt omkring i hele landsdelen” siger han.

Mariested er et bosted i Sæby for mennesker med psykiske vanskeligheder. Har 44 beboere.

 

Oprettet 02. december 2016