Nordisk Konference 2011

Bevægelse – Deltagelse - Fællesskab

Cirka hvert andet år afholdes der en inter-skandinavisk konference om tilpasset idræt. Afviklingen af konferencen er gået på skift mellem Danmark, Norge og Sverige, og i 2011 var det atter blevet Danmarks tur - og Handicapidrættens Videnscenter påtog sig opgaven med glæde.

Temaet for Nordisk konference 2011 blev Bevægelse – Deltagelse – Fællesskab. Tre essentielle og tæt forbundne begreber i forhold til idrætsaktivitet for mennesker med funktionsnedsættelse.
Som noget nyt besluttede Videnscentret, at konferencen skulle afholdes med engelsk som hovedsprog – dels for at kunne invitere finnerne med, som ellers har stået uden for på trods af deres egen fremsynede indsats på området – men selvfølgelig også for at gøre konferencen tilgængelig for en bredere skare af deltagere fra udlandet, hvilket vil kunne hæve kvaliteten og udvide perspektivet.

Til at hjælpe med at sammensætte konferencens indhold sammensatte Videnscentret en planlægningsgruppe bestående af repræsentanter fra alle de nordiske lande:
Valnesfjord Helsesportssenter i Norge, FIFH Malmø i Sverige, Beitostølen Helsesportssenter i Norge, Satakunta Universitet i Finland, Høgskolan i Halmstad, Sverige, samt Institut for Idræt på SDU i Danmark.

Planlægningsgruppen fungerede som sparringspartner i forhold til at sammensætte programmet og invitere de helt rigtige oplægsholdere - og på den måde fik vi inviteret nogle mennesker, som Videnscentret ikke havde kendskab til i forvejen og dermed ikke selv ville have fundet frem til.

En herlig blandet deltagerskare

Selve konferencen blev afholdt på Vingstedcentret i Vejle fra 17.-19. august og havde deltagelse af ca. 150 mennesker fra primært Danmark, Norge, Finland og Sverige, men også Grønland og Skotland. En herlig blandet skare – både nationalitetsmæssigt, men bestemt også personlighedsmæssigt, hvilket tilføjede konferencen en gennemgående aura af underholdende og interessant mangfoldighed.

Kombineret med aktiviteter som ballet, døve-teater, kælkning, lokalhistorisk stammedans, gamle lege og river-rafting gjorde det, at hele konferencen gennemgribende emmede af god stemning, hvilket smittede af på de mange workshops og oplæg, der havde en mere teoretisk tilgang til emnet.

Kombinationen af at blande stillesiddende aktiviteter med forskellige kropslige og praktiske input var yderst vellykket og gjorde, at deltagerne blev rystet rigtig godt sammen - til stor tilfredshed blandt deltagerne.

Til slut en stor tak til Bevicafonden og Vanførefonden for at sørge for, at økonomien i konferencen endte med at hænge sammen.

Opsummering af indhold:

Keynote speakers:

Annette Bischoff, højskolelektor i friluftslivsfag ved Høgskolen i Telemark i Norge:
Oplevelsen af at være en aktiv krop uløseligt forbundet med naturen åbner vores sanser. At være i naturen, dele begejstring og eventyr, stilhed og sindsro, ensomhed og fællesskab, giver os en unik mulighed for at udvikle os både som individ og gruppe. Friluftslivs-aktiviteter giver os mulighed for at inkludere alle og skaber fælles oplevelser og forståelse.

Download Annettes powerpointpræsentation her (på engelsk)

Anne-Merete Kissow, idrætskonsulent i Handicapidrættens Videnscenterog Ph.D. studerende: Betydningen af deltagelse i idræt i hverdagslivet.
Hvad fortæller mennesker med bevægelseshandicap om deltagelse, bevægelse og fællesskab i hver-dagslivet? Kan disse fortællinger inspirere os til fortsat at arbejde for, at alle får mulighed til et aktivt liv?

Download Anne-Meretes powerpointpræsentation her (på engelsk)

Ingrid Lauridsen, tidligere kørestolsracer på eliteplan og nuværende lærer i folkeskolen:
Hvordan kan vi fortsat udvikle muligheden for, at alle kan deltage i idrætsaktiviteter på alle niveauer? Ingrid Lauridsen giver sine synspunkter på dette spørgsmål. Hun tager udgangspunkt i sine erfaringer som tidligere handicapidrætsudøver på eliteplan og nuværende idrætslærer i folkeskolen og idrætsinstruktør af børn og unge med nedsat funktionsevne.

Workshops

Oversigt over alle workshops. Download flere af oplægsholdernes powerpointpræsentationer.

Friluftsliv - teoretisk

Hvorfor og hvordan tilrettelægger man friluftsliv for mennesker med funktions-nedsættelse? I denne workshop giver forskellige erfarne fagfolk deres bud på de spørgsmål.
Joseph Gibson, friluftskoordinator for Sense i Skotland. Friluftsliv for døvblindfødte.

Download Joe Gibsons Powerpointpræsentation her (på engelsk)

Besøg Senses hjemmeside


Jonny Jakobsen, friluftslivsinstruktør på Valnesfjord Helsesportssenter. Grænseløs tur - et projekt, hvor en gruppe unge med funktionsnedsættelse tog på tur i ødemarken.

Download Jonny Jakobsens powerpointpræsentation her (på engelsk)

Besøg Valnesfjords hjemmeside

Ulla Westendorp, ergoterapeut ved Videnshus Dybkær - om friluftsliv i specialskole og habilitering.

Idræt på Egmont-højskolen

Lisa Schlage, idrætslærer. Egmonthøjskolen er en folkehøjskole, der lægger vægt på samspillet mellem mennesker med forskellige liv og muligheder. Workshoppen præsenterede højskolens idégrundlag og gav praktiske eksempler på, hvordan man tilrettelægger idræt, så alle kan deltage.

Download Lisa Schlages powerpointpræsentation her (på engelsk)

Besøg Egmont Højskolens hjemmeside

TIB, inklusion i skolen og handlekompetence

Jette Selmer og Birgit Flystrup, idrætslærere på Asgårdskolen i Ringsted. Asgårdsskolen er blandt de bedste i Danmark til at inkludere elever med funktionsnedsættelse i idrætsundervisningen. I deres workshop fik deltagerne lov til - på egen krop - at afprøve aktiviteter, som er velegnede i forhold til inklusion.

Download Jette og Birgits powerpointpræsentation (på engelsk)

Besøg Asgårdsskolens hjemmeside

Idræt som rehabilitering af skadede soldater

Anne-Merete Kissow og Torben Pehrsson, konsulenter i Handicapidrættens Videnscenter. Denne workshop tog udgangspunkt i udviklingsforløbet “Hjem fra krig - og hvad så”. Et projekt for 18 soldater, der er vendt hjem fra mission i udlandet med fysiske eller psykiske skader. Hvordan kan idræt og bevægelse bruges som redskab til at give skadede soldater en meningsfyldt tilværelse med idræt, arbejde og fritids-aktivitet?

Download Anne-Merete og Torbens powerpointpræsentation (på engelsk)

Muskelsvind og teenageudfordringer

Jens Spanfelt, Muskelsvindfonden. M-power er Muskelsvindfondens ungdomspilotprojekt, hvor 24 unge de næste tre år trænes i teenagelivet. Teenageårene kan være en kaotisk tid, der kræver mod og overskud. Når man samtidig har muskelsvind, kræver det en hel masse M-power.
Deltagerne er 24 spillere i 15-18 års alderen, der sammen med 9 trænere i alderen 23-30 dykker ned i områder som uddannelse, netværk, fritid og det at blive 18 år.

Download Jens Spanfelts powerpointpræsentation (på engelsk)

Download projektbeskrivelsen for M-power (på engelsk)

Besøg Muskelsvindfondens hjemmeside

Friluftsliv - praktisk

De tre erfarne friluftslivsinstruktører havde tilrettelagt en række praktiske aktiviteter i området omkring Vingstedcentret: Rebbaner, vandaktivitet sejlads, hængekøjemiljøer mm.

Mads Brodersen, Vends Motorik og naturskole.

Besøg Vends Motoriks hjemmeside

Bård Bagge, lektor i naturfag på UCSyddanmark.
Ulla Westendorp, ergoterapeut ved Videnshus Dybkær

Idræt – også for sindslidende

Lisbeth Crafach, DAI. Hvordan organiserer man idræt, så sindslidende kan deltage både som udøver, bestyrelsesmedlem, instruktør eller holdleder? Dansk Arbejder Idræt arbejder målrettet for at støtte op om organiseringen af idræt for sindslidende - en målgruppe der bla. kan bruge idrætten som middel til sociale fællesskaber, fysisk og psykisk sundhed, ligeværd og respekt og afstigmatisering.

Besøg DAIs hjemmeside

TIB som redskab for social- og sundheds-personale

Kati Karinharju og Tarja Javanainen-Levonen, Satakunta University of Applied Science (SAMK), Finland.
Denne workshop beskriver, hvordan man kan integrere TIB i uddannelsen af fagpersoner inden for social- og sundhedssektoren. Workshoppen vil give praksiseksempler på, hvordan TIB-tilbud til borgeren bliver forbedret både lokalt, nationalt og internationalt gennem TIB-kurserne SAMK.

Download Kati og Tarjas powerpointpræsentation (på engelsk)

Besøg SAMKs hjemmeside

Dansk Væresteds Idræt

Cliff Kaltoft, teamleder IDVI. Organisationen Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræts formål er gennem idrætsklubber og foreninger på væresteder, bosteder og behandlingssteder - at give alle socialt udsatte mennesker reelle muligheder for at dyrke idræt, motion og konkurrence med ligesindede, under forhold der sikrer, at yderligere udstødelse undgås.

Besøg IDVIs hjemmeside

Fritid med Bistand

Anders Midtsundstadt. Fritid med Bistand er en metode til at hjælpe mennesker med behov for støtte ind i en fritidsaktivitet, som de brænder for. Hvad indeholder metoden, og hvordan bi-drager den til, at den enkelte får mulighed for at handle på egne vegne og deltage i meningsfulde fællesskaber i fritiden?
Anders Midtsundstad er én af grundlæggerne af Fritid med Bistand i Norge og arbejder fortsat aktivt på at udbrede og udvikle metoden i Norden. Denne workshop blev desværre aflyst pga. sygdom.

Besøg Fritid med Bistands hjemmeside


Aktivitetshjælpemidler

En workshop sammensat af tre mindre workshops - alle med fokus på brugen af aktivitetshjælpemidler.
Svein Bergem, idrætspædagog ved Valnesfjord Helsesportssenter, fortæller og demonstrerer, hvordan man bruger aktivitetshjælpemidler ambulant.

Besøg Valnesfjords hjemmeside

Inge Morisbak, Beitostølen Helsesportssenter i Norge fremlægger et projekt om netværkssamarbejde med innovation og udvikling af aktivitets-hjælpemidler.

Besøg Beitostølens hjemmeside

Malike- og Solia-programmerne
Finland har man udviklet et web-baseret program til at koordinere udlån af aktivi-tetshjælpemidler

C2: Idræt for personer med multiple funktions-nedsættelser
Sanne Jensen
, pædagog, forfatter og friluftsvejleder.
Gennem teori og praktiske øvelser vil deltagerne i denne workshop få en oplevelse af, hvilke aktiviteter Sanne Jensen gennem flere års arbejde har oplevet, at de svagest fungerende er glade for.
Workshoppen vil indeholde:
- Hvad er vigtigt, når man laver aktiviteter med denne gruppe?
- Praktiske eksempler.

C3: Peer-tutoring
Kajsa Jerlinder, Lars Kristén og Lena Hammer.

Målet med dette projekt er at implementere læring gennem samarbejde (co-operative learning) med kammeratstøtte (peer-tutoring) i en inkluderende idrætsundervisning i folkeskolen i Sverige. Der er 4 grupper af elever med en elev med funktionsnedsættelse i hver gruppe. Alle elever har fået tilbudt en tutor-uddannelse. Efter uddannelsen vil eleven udføre rollen som tutor i gruppen i udvalgte dele af idrætslektionen. Dette er er et joint venture projekt mellem forskere fra Halmstad og Gävle Universiteter, Uddannelsescenter ”A Sport” Riga, Letland, Specialpedagogiska Skolmyndigheten i Örebro, Sverige og Handicapidrættens Videnscenter, Danmark.

C5: En moderne handicapidrætsklub
Thomas Jönsson og
Stefan Gahne
, FIFH Malmø
Hvordan organiserer man idræt i en stor handicapidrætsklub? FIFH Malmø er en af Sveriges største handicapidrætsklubber og arrangerer hvert år en af Nordens største handicapidræts-stævner, Malmö Open med over 2000 deltagere fra mere end 25 lande.

C6: Uddannelse, coaching og tilgængelighed
Virpi Remahl
, Pajulahti Sports Center, Finland og
Toni Piispanen, “Finnish Society of Sport Science.”
I denne workshop deles eksempler på ”best practice” inden for uddannelse, coaching og tilgængelighed i Finland. Først med en præsentation af Valkku-projektet, der handler om at uddanne studerende med særlige behov til idrætsinstruktører og derigennem øge deltagelse, fællesskab og interesse for idræt som fremtidig beskæftigelse. Dernæst introduceres Ressourcecentret for TIB i Pajulahti med fokus på tilgængeligheds-temaer og udlejning af udstyr. Til slut diskuteres betydningen af at have adgang til både den rette instruktion/vejledning og tilstrækkelige træningsfaciliteter for bevægelse, deltagelse og fællesskab.

Sidst opdateret 20. december 2016