RettOpp er en klub af funktionshæmmede, ikke for funktionshæmmede

I Tromsø findes en klatreklub, som er målrettet mennesker med funktionsnedsættelse. Klubben hedder RettOpp, blev grundlagt i 2007 og er siden blevet en formel undergruppe af Tromsø Klatreklubb.

Tekst og foto: Maja Sølvstrøm Jensen

En del af klubbens medlemmer og stiftere har søgt fondsmidler til at komme med til Arctivity i Norge for at få mulighed for at klatre udendørs – for flere er det første gang, da klatreområderne i Tromsø ikke er ret tilgængelige, når man har en funktionsnedsættelse. De fik indsamlet midlerne, og nu sidder de rundt om aftensbordet efter en vellykket klatredag på de norske fjelde. Her fortæller de om RettOpp.

Gennem klatringen kan man udfordre sig selv

”Klubbens formål er at formidle, at det er muligt at være aktiv, selv om man har en funktionsnedsættelse. Når man får en funktionsnedsættelse, sker det for mange, at de mister deres job. Men det betyder ikke, at man ikke stadig kan andre ting,” forklarer medlemmerne.

Alle medlemmer af RettOp er først begyndte at klatre efter, at de har fået deres funktionsnedsættelser. Det har nemlig betydet, at de har fået brug for at udfordre sig selv på nye områder. Og alle i klubben har funktionsnedsættelser, også instruktørerne.

”Vi plejer at sige, at vi er en klub af funktionshæmmede, ikke for funktionshæmmede,” siger Grete, som er en af klubbens stiftere, og fortsætter:

”Vi forstår hinanden her i klubben. Gennem klatringen forsøger vi alle sammen at kompensere for nogle af de ting, vi ikke kan, og vi tager mere hensyn til hinanden, end man gør i en almindelig klatreklub.”

Klatring skræmmer mange

Medlemmerne mener, at klatring er en god sportsgren, når man har en funktionsnedsættelse. Klatring udfordrer alle muskelgrupper, og man kan hurtigt mærke, at man bliver bedre. Det kan dog kræve lidt overvindelse at komme i gang:

”Klatring er en sport, som skræmmer mange, især hvis man har en funktionsnedsættelse og f.eks. ikke ser ret godt. Derfor er det afgørende, at vi kender hinanden godt og virkelig stoler på hinanden. Vi opmuntrer hinanden rigtig meget til at tage nye udfordringer op,” fortæller Monika, et af klubbens nyere medlemmer.

RettOpp er forbeholdt mennesker med fysisk funktionsnedsættelse, da mennesker med psykiske funktionsnedsættelser typisk har en anden type udfordringer. Det er derfor forskellige hensyn, man skal tage. Gruppen optager samtidig ikke mere end to til fire medlemmer ad gangen, da det er vigtigt for dem, at klatreklubben bibeholder et miljø, hvor alle kender hinanden godt og er trygge ved hinanden. Især fordi det for mange er svært at komme i gang.

Inklusion kan være både godt og skidt

Medlemmerne fortæller, at man i Norge lige nu ser en bevægelse mod, at mange mennesker fra specialforbund bliver inkluderet i almindelige idrætsklubber. I RettOpp mener man, at inklusionen har både fordele og ulemper.

”De fleste af de almindelige klubber har hverken kompetencerne eller hjælpemidlerne til, at inklusion i første omgang er en god idé. Men klatring er en nem sport i forhold til inklusion, fordi vi bruger samme udstyr. Kompetencerne må sådan nogle som os så komme med,” mener Roger, en anden af klubbens stiftere.

Og det gør de da også. RettOpp rådgiver nemlig klatreklubber, som ønsker at give plads til mennesker med funktionsnedsættelser. De deler gerne ud af deres viden, så det bliver muligt for flere mennesker med funktionsnedsættelser at være aktive.

Og selv om der ikke er forskel på det udstyr, klubben bruger i forhold til almindelige klatreklubber, understreger medlemmerne, at der heller ikke er forskel på de krav, de stiller til sig selv og hinanden. Medlemmerne skal f.eks. leve op til præcis de samme krav som alle andre for at få et klatrecertifikat.

Oprettet 02. december 2016