Bedre livsstil for mennesker med udviklingshæmning og synshandicap

På Blindecenter Bredegaard har pædagoger og brugere det sidste års tid forsøgt at ændre nogle dårlige livsstilsvaner til det bedre. Midlet har været ændrede kostplaner og masser af idrætstilbud.

Tekst: Bo Therkildsen

De godt 40 brugere på Blindecenter Bredegaard har været vant til de nemme løsninger. Hygge var lig med sodavand og chips foran fjernsynet eller stillesiddende aktiviteter. Kosten var traditionel og kendte ikke meget til grønsager. Alt i alt svarede brugerne på Bredegaard fint overens med det overordnede billede af livsstilen for mennesker med udviklingshæmning og synshandicap: de bevæger sig for lidt, og spiser forkert.
Det ville man gøre noget ved på Bredegaard. Derfor indledte centret i begyndelsen af 2006 et samarbejde med idrætskonsulent Anne-Merete Kissow fra Handicapidrættens Videnscenter. Målet var at skabe en forandring i kulturen på Bredegaard, så bevægelse og sunde valg blev en værdi, der prioriteres i hverdagens planlægning.

Systematisk arbejde

"For at lykkes med sådan et projekt er det vigtigt, at stedet selv er med-initiativtager til projektet. Der skal sættes nogle ressourcer af, og der skal arbejdes systematisk. Og det har pædagogerne på Bredegaard virkelig være gode til. Og de ved, at der er faldgruber og problemer, og så er de overordnet stolte af projektet. Det er meget vigtigt," siger Anne-Merete Kissow.

Hun har som idrætskonsulent været med i den projektgruppe, som har udarbejdet bevægelses- og idrætsaktiviteter, som var velegnede til brugergruppen af udviklingshæmmede og synshandicappede. Projektguppen bestod foruden Anne-Merete Kissow af en økonoma, en udviklingsmedarbejder, tre medarbejdere og to brugere – alle fra Bredegaard.

Første skridt i processen var målrettet pædagogerne, som på egen krop skulle mærke, hvordan en aktiv hverdag kunne forme sig.

Projektgruppen planlagde en idræts-workshop over fire dage for medarbejderne på Bredegaards døgnafdelinger. Workshoppen indeholdt aktiviteter som sejlads, petanque, tandemcykling, atletik, træning i motionsredskaber, goalball, stavgang og udeaktiviteter i skoven.

Det var også meningen, at medarbejderne i aktiviteterne skulle opleve og få forståelse for, hvordan det er at dyrke idræt, når man er synshandicappet. Derfor var alle aktiviteter tilrettelagt for personer med synshandicap, d.v.s. at medarbejderne var 'blindede' med mobility-briller under deltagelsen.

I forbindelse med workshoppen blev der fra køkkenet lavet madpakker, der var sunde, velsmagende og blindevenlige, så de kunne håndteres ude i felten. Deltagerne bar også mobility-briller, mens de spiste disse madpakker.

Siden hen har mange af brugerne prøvet de samme aktiviteter, og i dag er der udsprunget en række faste aktiviteter på centret, bl.a. en petanque-klub, goalball i weekenden om vinteren, tandemcykling er sat i system med personale, der er sikre i sadlen, gå-klub med stavgang, udeliv med madlavning på bål og meget mere.

Vel modtaget

"Projektet er blevet vel modtaget – brugerne har generelt syntes, at det var spændende, og især de to brugere i projektgruppen har været meget entusiastiske og aktive med at komme med forslag. Pædagogerne har også taget godt i mod. Dem i styregruppen har virkelig taget fat, og så er det lækkert at komme som konsulent, når man ser, at de selv tænker videre," siger Anne-Merete Kissow, som dog også mener, at der ligger en stor opgave i at fastholde de gode vaner.

"At fastholde processen bliver en stor opgave, som kan drukne i "skal"-opgaver. Strukturreform og lign. Arbejdsopgaver, som skal klares. Så er det let at lade idrætsdelen falde. Derfor er det vigtigt at få pointeret, at det her er noget, Bredegaard virkelig prioriterer. Der skal udpeges nogen, der kan holde fast og fungere som tovholdere, og personalet skal uddannes bedre inden for fysisk aktivitet og bevægelse, så de kan inspirere hinanden. Få af brugerne kan klare det selv, så det er pædagogerne, der skal skubbe det. Det er en skude, der er svær at vende, for der ligger nogle grundfæstede ting i os alle sammen om, at det er så nemt at sætte sig ned og hygge foran fjernsynet med sodavand og chips," siger Anne-Merete Kissow.

Se også:

Hent slutrapporten ”Forebyggende og sundhedsfremmende livsstil for personer med handicap” her (pdf-fil)

Sidst opdateret 05. maj 2017