Om Rehabilitering

Der er mange argumenter for at bruge idræt i rehabiliteringen. Idræt styrker balance, styrke og udholdenhed. Derfor kan man gennem idræt træne sit funktionsniveau, så man får bedre mulighed for på egen hånd at klare hverdagslivets fysiske udfordringer, som påklædning, forflytninger og kantsten.

Idræt kan give en fornemmelse af, hvad kroppen kan præstere - eller kan trænes op til. I kampens hede kan man nogle gange mere, end man troede, man kunne og det giver mod på mere. Samtidig giver idræt bedre sundhed og velvære.

Rehabilitering på handivid.dk

Artikler/reportager

Idrætskursus i Forsvaret
Kursus for idrætsledere i Forsvaret om, hvordan man kan inkludere soldater, der er vendt tilbage fra internationale missioner med især fysiske skader.

Idræt som rehabilitering for unge med hjerneskade
Til en gruppe unge med erhvervet hjerneskade i et 9-måneders behandlingstilbud på Vejlefjord Neurocenter tilrettelægges idrætsæktiviteter med udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov.

Idræt, rehabilitering og hjerneskade
Gennem idræts- og bevægelsesaktiviteter oplever brugerne på bo- og rehabiliteringscenteret Bjerggårdshaven glæde ved bevægelse og ansporer dem til fysisk aktivitet i deres dagligdag.

Idræt på hospitalet
Formålet med dette projekt er at skabe et aktivitetstilbud til de patienter, der til enhver tid er indlagt på Klinik for Rygmarvsskader, Hornbæk (KRS). Undersøgelsen viser, hvilken betydning deltagelse i idrætsaktiviteter i rehabiliteringsforløbet har for den enkelte.

Bøger og publikationer

Kroppen som deltager
Antologien formidler teoretiske perspektiver på rehabilitering, krop, handicap, idræt og bevægelseslæring, som giver læseren mulighed for at spejle sin egen praksis.

Fysisk aktivitet og rehabilitering
Som afslutning på det et-årige projekt på bo- og rehabiliteringscenter Bjerggårdshaven i Odense, udkommer hæftet Fysisk aktivitet og rehabilitering.

Idræt på hospitalet
En rapport som viser resultatet af en undersøgelse af, hvilken betydning det har for patienter på Klinik for rygmarvskader i Hornbæk at kunne deltage i frivillige idrætsaktiviteter som en del af rehabiliteringsforløbet.

Brug kroppen - træn hovedet
Bogen handler om idræt for personer med erhvervet hjerneskade, og viser, at idrætten rummer mange udfoldelsesmuligheder for personer med erhvervet hjerneskade.

Teori og forskning

Idrætsdeltager og aktiv medborger
Ph.D.-projekt som undersøger sammenhængen mellem regelmæssig deltagelse i idræt/fysisk aktivitet og hverdagsliv hos mennesker med bevægelseshandicap.

Eksterne rehabiliterings-projekter

Health & Rehab Scandinavia
Health & Rehab er Skandinaviens største messe inden for social - og sundhedssektoren, og præsenterer de nyeste hjælpemidler, plejeartikler og serviceydelser, som kan gøre hverdagen nemmere for mennesker med funktionsnedsættelser.

Sidst opdateret 13. december 2016