Tilpasset idræt og bevægelse - TIB

Om TIB

Tilpasset Idræt og Bevægelse (TIB) er idræt og bevægelsesaktiviteter, der er tilrettelagt, så mennesker med nedsat funktionsevne kan deltage sammen med andre.

TIB dækker et bredt spektrum, fra medicinske træningsaktiviteter over specialpædagogiske bevægelsesaktiviteter til disciplinopdelte idrætstilbud for mennesker med nedsat funktionsevne.

Formålet med aktiviteterne er, at man opnår det bedste, man kan, ud fra de forudsætninger, man har, i forhold til fitness, generelle bevægelsesfærdigheder og særlige idrætslige færdigheder, samt at man opretholder en aktiv, sund livsstil hele livet.

TIB på handivid.dk

Bøger og publikationer

TIB - en introduktion.
Dette hæfte definerer og uddyber begrebet Tilpasset idræt og bevægelse. Download det gratis.

Fysisk aktivitet og rehabilitering
Dette hæfte fortæller om erfaringerne fra et 1-årigt idrætsprojekt for mennesker med erhvervet hjerneskade på bostedet Bjerggaardshaven i Odense. Download det gratis.

Kroppen som deltager
Antologi om tilpasset idræt og bevægelse i rehabiliteringen.

Netværksgrupper

Dansk Netværk i Tilpasset Idræt og Bevægelse (TIB)

Sidst opdateret 04. maj 2017