Uddannelse i tilpasset idræt

Her kan du læse om de forskellige muligheder der findes for at uddanne sig i handicapidræt, friluftsliv og/eller tilpasset fysisk aktivitet.

Anpassad fysisk aktivitet - ur ett delaktighetsperspektiv

Uddannelsesforløb om tilpasset idræt og bevægelse ud fra et inklusions-perspektiv på Ørebro Universitet.

Læs mere om Anpassad fysisk aktivitet her

Center for Handicap og Bevægelsesfremme - uddannelse

Et uddannelsesprogram i Tilpasset fysisk aktivitet er under forberedelse på alle niveauer - bachelor-, kandidat- og PhD-niveau inden for det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Læs mere om Center for Handicap og Bevægelsesfremme her

Uddannelse i Norden og Europa Rehabiliteringsakademiet - enkeltfag på Syddansk Universitet (masterniveau)

Tilpasset idræt og bevægelse (TIB) er en fællesbetegnelse for idræts- og bevægelsesaktiviteter, der er tilrettelagt for mennesker med nedsat funktionsevne som led i rehabilitering og sundhedsfremme, forebyggelse og behandling.

Med fokus på bl.a. empowerment og self-efficacy orienterer TIB sig mod en aktiv livsstil og samfundsdeltagelse for alle. formålet er, at de studerende tilegner sig teoretiske og praktiske kundskaber om tilrettelæggelse, formidling og nytte ved at inkludere TIB i en helhedsorienteret og brugerorienteret trænings- og rehabiliteringsindsats. Modulansvarlig: Lektor Ejgil Jespersen, Institut for Idræt og Biomekanik.

Læs mere om Idræt og Biomekanik på SDU her

Norges Idrætshøjskole (Nih), Oslo

Norges Idrætshøjskole i Oslo tilbyder både et modul på masterniveau inden for idrætsvidensskab samt deltidsstudier i friluftsliv og fysisk udfoldelse.

Master-modulet hedder 'Fysisk aktivitet og funktionshemning (FAF). Målet er at kvalificere de studerende til at arbejde med at tilpasse fysisk aktivitet til personer som har behov for speciel tilpasning i bevægelse i idræt i skole, institution og fritid.

Optagelseskriterier: Gruppe 1: Ansøgere med 2 års idrætsuddannelse (grundfag og mellemniveau) Gruppe2: Ansøgere med mindst 2 års højere uddannelse samt gennem uddannelse/praksis/erfaring kan dokumentere tilstrækkelig kundskab om idrætsfag/funktionshæmning/pædagogik.

Læs mere om master i friluftsliv her

Erasmus Mundus in Adapted Physical Activity - International mastergrad i fysisk aktivitet og funktionshæmning. Tilbydes fra Norges Idrætshøjskole (Nih).

Læs mere om Erasmus Mundus i APA her

Deltidsstudiet i friluftsliv henvender sig primært til mennesker, som arbejder med eller ønsker at arbejde med friluftsliv. Studiet består af en del 1 og en del 2, som hver strækker sig over et år. Delene kan indgå i en bachelorgrad, som giver adgang til masterstudiet i idrætsvidenskab.

Læs mere om Friluftsliv deltid her

Deltidsstudiet i Kroppsøving henvender sig især til lærere, som arbejder med fysisk udfoldelse i skolerne. Studiet er delt op i to dele, og del 2 henvender sig også til fysioterapeuter og holdtrænere. Hver del varer et år, og med de to dele får man kompetencer, som svarer til første år på idrætsvidenskab.

Læs mere om Kroppsøving deltid her

Högskolan i Halmstad

I Sverige på Högskolan i Halmstad findes der muligheder for at deltage i kurser om "tilpasset idræt".

Læs mere om højskolen her

University of Jyväskylä, Faculty of sport and health sciences

På University tilbydes uddannelsen 'Master's Degree Programme in Sport Science and Mangement'. Dette studie kvalificerer til PhD niveau.

Læs mere om Master-uddannelsen i Jyväskylä her

KU Leuven - Universitet i Belgien

European Master of Adapted Physical Activity (EMDAPA) og Diplome Europeen Universitaire en Activite physique adaptee (DEUAPA).

Universitetet har en række uddannelser, som kan tages som en del af eller efter Idrætsstudiet på Universitetsniveau.

Læs mere her

Master i landskab og planlægning på Københavns Universitet

Master i landskab og planlægning er en efteruddannelse, der fører frem til kandidatniveau. Uddannelsen har fire grene og kvalificerer til at arbejde med landdistriktsudvikling, landskabsforvaltning, friluftsliv eller naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Du kan også nøjes med at tage et enkelt modul i f.eks. friluftsliv.

Læs mere her

Master i udeskolepædagogik på VIA

Er du interesseret i pædagogisk arbejde med outdoor og udeskole, og er du allerede uddannet lærer eller pædagog? Så kan du tage en master i udeskolepædagogik i Danmark og i Sverige. Uddannelsen kan tages på deltid på to år eller fuldtid på et år.

Læs mere her

Sidst opdateret 04. maj 2017