Børn med funktionsnedsættelser deltager i færre skole- og fritidsaktiviteter

Handicapidræt46.jpg

Ny rapport gennemgår forskningslitteraturen omkring børn og unge med funktionsnedsættelsers deltagelse i skole- og fritidsaktiviteter. Rapporten viser, at børn med funktionsnedsættelser generelt deltager mindre i både skole- og fritidsaktiviteter end deres jævnaldrende. Men der er brug for mere forskning på en række områder.

Det er det norske ’Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser’, der står bag rapporten. Tjenesten har som et af sine mål at systematisere og sammenfatte eksisterende national og international viden inden for feltet deltagelse i familie/fritid og skole/institution for børn og unge med nedsat funktionsevne, med særligt fokus på deltagelse i fysisk aktivitet.

I denne rapport præsenteres en oversigt over viden på området i form af en gennemgang af international forskningslitteratur. Formålet er at sammenfatte den eksisterende forskningsbaserede viden for på den måde at kunne påpege områder med manglende viden, hvor yderligere forskning er nødvendig.

Oversigten viser, at der er et godt grundlag for videre forskning i forhold til forståelse af begrebet deltagelse og i forhold til udvikling af måleinstrumenter. Det er samtidig godt belyst, at børn og unge med funktionsnedsættelser deltager i mindre grad på de fleste områder i hverdagslivet sammenlignet med jævnaldrende uden funktionsnedsættelser.

De faktorer, som kan fungere hæmmende eller fremmende for deltagelsen er godt belyst. Forskningen giver til gengæld et uklart billede af børns egen oplevelse af fysisk aktivitet i fritiden. På bagrund af dette vurderes det, at der er behov for yderligere forskning på en række områder.

Du kan læse hele rapporten her.

Rapporten er også udgivet som et lille hæfte. Du kan bestille det gratis lige her.

Sidst opdateret 30. april 2018