Fagfolk sætter fokus på uderehabilitering

Behandlere, trænere og vejledere fra hele landet har netop var i september 2018 samlet til en temadag om uderehabilitering. Mens de udvekslede erfaringer og viden, forsøgte de også at nærme sig en fælles forståelse af uderehabilitering som begreb

Tekst og foto: Britt Esrom

Hvordan kan naturen og byrummet bruges som afsæt for et aktivt, meningsfuldt liv efter, fx sygdom eller skade?

Det spørgsmål blev blandt andet diskuteret på dette års seminar ’Uderehabilitering 2018’, der blev afviklet på Hotel Vejlefjord – med workshops i det bakkede landskab omkring hotellet.

Rehabiliteringsforum Danmark, MarselisborgCentret, Vejlefjord Rehabilitering og Handicapidrættens Videnscenter var arrangører af seminaret, hvor der blev udvekslet ideer og viden om det relativt nye begreb uderehabilitering.

- Vi vil gerne skabe rum for, at vi som fagfolk kan nærme os en fælles definition af uderehabilitering, og se på hvordan vi kan bruge udeliv som middel og mål for rehabilitering, sagde konsulent Anne-Merete Kissow fra Handicapidrættens Videnscenter.

Projekt giver familier overskud

Handicapidrættens Videnscenter afviklede to workshops om henholdsvis naturoplevelsesprojektet Skjoldungeklubben, der er målrettet børn med kognitive og fysiske udfordringer, samt en workshop om erfaringer fra idrætsfællesskabet Team Tvilling.

- Skjoldungeklubben er et pilotprojekt under Red Barnet, hvor vi har fungeret som tæt samarbejdspartner fra begyndelsen, sagde Tine Soulié, som er konsulent hos Handicapidrættens Videnscenter.

Hun fortalte også, at Skjoldungeklubben på nuværende tidspunkt har seks familier, som kommer fast til det månedlige arrangement i Bidstrupskovene i Lejre.

LÆS OGSÅ: Nyt multifunktionelt uderum klar til brug

Børnene har alle funktionsnedsættelser af en art. Fælles for dem er, at de er kognitivt udfordret, mens nogle også har sensoriske og fysiske handicap.

- Vi ved jo, at det ofte er svært for familier at mobilisere et overskud, fordi det i forvejen kræver en vis grad af overskud at have et barn med funktionsnedsættelse, sagde Tine Soulié og fortsatte:

- Men familierne i Skjoldungeklubben ser projektet som deres frirum, for der er både ekstra hænder i form af frivillige, og så er der også altid mad inkluderet i arrangementet. Helt lavpraktisk frigør det jo noget tid for familierne, forklarede hun.

Konsulent Tine Soulié fortæller om Skjoldungeklubben i skoven omkring Hotel Vejlefjord.

Ny rapport om Team Tvilling

Konsulent Anne-Merete Kissow fra Handicapidrættens Videnscenter fortalte om helt nye resultater fra idrætsfællesskabet Team Tvilling.

Hun er medforfatter på rapporten ’Når bevægelse bevæger’, der er en forundersøgelse af de gavnlige effekter for handi-atleter, som deltager i Team Tvilling.

Anne-Merete Kissow har udarbejdet rapporten sammen med Helle Winther, Mogens Thiesen Pedersen og Carsten Sandahl fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.

- Vi har undersøgt betydningen af positive kropsoplevelser, ligeværdige relationer og identitetsudviklende fællesskaber for de deltagende handi-atleter, sagde Anne-Merete Kissow på workshoppen.

Og selvom der kun er tale om en forundersøgelse, så tyder det på, at handi-atleterne har stor gavn af at deltage i Team Tvilling.

- Rent fysiologisk kan vi fx se, at handi-atleterne får pulsen op, selvom de ikke kan bevæge sig ved egen kraft, og de fortæller også, at de sover bedre, når de har været ude og løbe, sagde Anne-Merete Kissow og tilføjede:

- Og så tilkendegiver de, at de i langt større grad føler sig som en del af et fællesskab og på lige fod med andre unge. I det hele taget taler de om større livsgejst.

Konsulent Anne-Merete Kissow fortæller om resultaterne fra forundersøgelsen 'Når bevægelse bevæger'

PL-medaljevinder: Idræt styrker sanser

Tidligere PL-guldmedaljevinder i kørestolsrace, Connie Hansen, holdte oplæg på workshoppen med Anne-Merete Kissow.

I dag ejer Connie Hansen firmaet ’By Connie Hansen’, der sælger sportsudstyr til mennesker med handicap. Blandt andet sælger de produktet RaceRunner, der er en specialbygget trehjulet løbecykel uden pedaler.

Hun supplerede med erfaringer om, hvordan man som deltager i en sportsaktivitet blandt andet får skærpet sin ”kropslige GPS”, som hun kalder det:

- Det kognitive og sensoriske apparat skal fungere optimalt, hvis det fysiske apparat skal fungere. Forestil dig, at du skal krydse en vej. I den situation skal synet og hørelsen jo helst spille sammen, hvis ikke det skal ende galt, sagde hun på workshoppen og fastslog:

- Det giver også en masse selvtillid at deltage i sport og idræt, fordi man finder ud af, at når man er god til noget på ét område, kan det også være, at man er god til noget på andre områder. Man bliver mere modig.

Connie Hansen fortæller om fordelene ved at dyrke idræt og sport, når man har et handicap.

 

Sidst opdateret 02. januar 2019