Kan naturen styrke rehabiliteringen?

Uderehabilitering er et forholdsvis nyt begreb, men interessen for området er stigende. Det viser det seminar, Handicapidrættens Videnscenter og Marselisborgcentret netop har afholdt for 80 deltagere. Det var det første danske seminar om uderehabilitering, og tanken er, at seminaret skal være en tilbagevendende, årlig begivenhed.

Tekst og fotos: Maja Sølvstrøm Jensen

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

 

Uderehabilitering handler, som ordet antyder, om at bruge udeområder bevidst i rehabiliteringen. Interessen for at tænke naturen sammen med rehabilitering og sundhed er stigende, men der er endnu ikke meget viden om eller faste definitioner af uderehabilitering. Det var udgangspunktet for det seminar, som den 18. september blev afholdt på Marselisborgcentret i Aarhus med Handicapidrættens Videnscenter som medarrangør.

På seminaret kunne deltagerne blive klogere på både toretiske og praktiske perspektiver og prøve elementer af uderehabilitering på egen krop. Det skete gennem otte forskellige workshops om alt fra sundhedsteknologi til hesteterapi – men alt sammen med naturen som ramme.

Pernille Vibholm er ergoterapeut og har en sundhedsfaglig kandidatgrad. Hun forklarer, at der stadig mangler forskning på området, men at naturen har en dokumenteret effekt på sundhed:

”Uderehabilitering har mange forskellige betydninger, og det afspejles både i forskning og praksis på området. Der er dog ingen tvivl om, at naturbaserede interventioner har en sundhedsfremmende effekt på trivsel, stress og depression. Andre målgrupper kan også have glæde af naturen. Men vi mangler viden om, hvad der virker, hvorfor, hvornår og på hvem.”

Nyt projekt vil inspirere andre

Pernille Vibholm mener, at man som forsker må forholde sig kritisk til den tilgang, man går til området med. Der findes nemlig allerede studier, som måske nok viser positive effekter, men som er svære at bevise og dermed tilbagebevise.

”Jeg tror på, at man kan tilrettelægge studierne, så man faktisk kan måle en effekt. Og jeg tror på, at det er vigtigt at få målt den. Vi ved meget om, hvad der har en negativ effekt på helbredet, men mindre om hvad der har en positiv. Når vi ved, hvad der virker, får vi mulighed for at målrette vores indsatser mere efter den enkeltes behov.”

Og der er da også mere forskning på vej. En ny rehabiliteringspark skal etableres omkring Marselisborgcentret. Projektet hedder SPARK (Sunde Park Aktiviteter, Rehabilitering og Klimatilpasning). Louisa Sofia Madsen er antropolog og skal skrive ph.d. om den nye park med fokus på, hvilke facilitatorer og barrierer, der er forbundet med at inkludere grønne udemiljøer og sociale fællesskaber i rehabiliteringen.

”Formålet er at skabe et nyt, levende byrum omkring Marselisborgcentret. Parken bliver etableret i det offentlige rum, og det giver mulighed for social inklusion, hvor offentligheden inviteres ind i rehabiliteringen. Vi vil gerne skabe åbenhed og dialog og nedbryde skel mellem mennesker med og uden funktionsnedsættelse,” forklarer Louisa Sofia Madsen, som håber, at projektet kan fungere som guide og inspiration både lokalt, nationalt og internationalt.

”SPARK skal være et sted, hvor alle kan deltage på lige vilkår. Samtidig skal mit ph.d.-projekt danne et forskningsbaseret grundlag for udendørs rehabilitering.”

Stressniveauet falder i naturen

Dorte Varning Poulsen er fysioterapeut og adjunkt på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Hun beskæftiger sig med, hvordan teorier om naturens betydning for vores sundhed kan overføres til praksis. Hun forklarer, at forskning viser, at vores hjerner slapper mere af i naturen end i bymiljøer. Vi genkender naturen på en anden måde og er gearet til at overleve i den.

”I vores hverdag får vi rigtig mange inputs ad gangen. Det kan være i vores arbejdsliv, hvor vi sidder og skriver ved computeren, mens vi samtidig hører mails tikke ind, telefonen ringe og kollegaerne snakke. Det første, vi undertrykker i en stresset situation, er kroppens behov,” siger Dorte Varning Poulsen.

”Naturen kræver ikke samme form for bevidsthed. Den er forudsigelig. Hjernen får fred fra at sortere i impulser, og stressniveauet falder. I dag lever mange i byerne, hvor de ikke har direkte adgang til natur. Derfor er det vigtigt at skabe tilgængelige naturområder.”

Ifølge Dorte Varning Poulsen skal naturområder dog opfylde en række krav for at have en sundhedsfremmende effekt.

”For det første skal det være natur, som man får lyst til at være i og opleve. For det andet skal man opleve at komme så langt væk, at man ikke mindes om det, man burde gøre i stedet. For det tredje skal man få lyst til at bevæge sig rundt i området – man skal ikke kunne overskue det hele fra ét sted. For det fjerde skal der være overensstemmelse mellem, hvad man har lyst til, og hvad omgivelserne inviterer til. Der skal for eksempel være rent.”

Kan uderehabilitering være problematisk?

Man kan nemt få indtryk af, at uderehabilitering er entydigt positivt. I dagens sidste oplæg opfordrer konsulent Anne-Merete Kissow fra Handicapidrættens Videnscenter dog til refleksion over konsekvenserne af at bruge naturen i en nyttesammenhæng:

”Det har værdi i sig selv for os mennesker at komme ud i naturen. Det giver grundlæggende mening. Når man inddrager naturen i rehabilitering, opstår der et dilemma, fordi vi som professionelle vil opnå noget med det. Ophold i naturen bliver til en målrettet proces, og det er ikke entydigt positivt. Vi risikerer at møde modstand og at komme til at krænke mennesker, som ikke har lyst til at komme ud. Det giver et etisk dilemma,” mener hun.

”Håbet er selvfølgelig, at når vi bruger friluftsliv i rehabiliteringen, så kan borgeren overføre aktiviteten til deres hverdagsliv bagefter. Men kan det betyde, at vi kommer til at ødelægge den eksistentielle lyst til at komme ud? Jeg har ikke noget svar. Men vi skal være opmærksomme på ikke at blive så glade for en tilgang, at vi gør den til et rent nyttebegreb for mennesker, der tidligere havde en eksistentiel glæde ved naturen.”

Med de ord slutter det første danske seminar om uderehabilitering. Næste seminar i rækken vil blive afholdt i september 2018. Handicapidrættens Videnscenter arbejder sammen med Marselisborgcentret på at udgive en antologi om uderehabilitering, som efter planer bliver udgivet i slutningen af 2018.

Sidst opdateret 04. januar 2018