Kvalitativ undersøgelse om inklusion

Et kvalitativt studie ved Tine Soulié (2009) om inklusion i idrætsundervisningen. Undersøgelsen skaber indsigt i og kundskab om den inkluderende idrætsundervisning af enkeltintegrerede folkeskoleelever med funktionsnedsættelser.

Den giver et billede af, hvilke didaktiske metoder der bliver anvendt, når inklusion og undervisning ”lykkes”, og hvordan man overvinder barrierer, der kan stå i vejen. Undersøgelsen er perspektiveret inden for to hovedområder, nemlig: undervisningens rammer og didaktik, og elevens sociale deltagelse.

Hent rapporten Inklusion i idrætsundervisningen

Sidst opdateret 27. december 2016